Beroep Inspecteur gemeentelijke vergunningen

Een inspecteur gemeentelijke vergunningen controleert of de persoon/instantie waar een gemeentelijke vergunning aan verleent is, zich houdt aan de voorwaardes van deze vergunning. Indien dit niet het geval is kan een inspecteur adviseren aan de betrokkenen hoe zij wel kunnen voldoen aan de voorwaardes. Mocht de persoon/instantie de voorwaardes van de vergunning helemaal niet naleven maakt de inspecteur hier melding van. Zijn/haar bevindingen beschrijft een inspecteur in rapportages.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Inspecteur gemeentelijke vergunningen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken inspecteur gemeentelijke vergunningen

  • Controleren of personen/instanties zich houden aan de regels en voorwaarden van de verleende gemeentelijke vergunning.
  • Adviseren aan betrokkenen over het voldoen aan de gestelde regels en voorwaarden van de vergunning.
  • Bij ernstige overtredingen melding maken bij een hogere ambtenaar.
  • Beschrijven van bevindingen in rapportages.

Gerelateerde beroepen inspectie

  • Arboconsulent, arboadviseur
  • Inspecteur gas-, elektra-installaties, waterleiding
  • Inspecteur havens, luchthavens en spoorwegen
  • Inspecteur meet- en regelsystemen
  • Inspecteur volksgezondheid
  • Kwaliteitscontroleur geluidshinder (vergunningen, inspectie)

Loopbaanperspectief

Het beroep Inspecteur gemeentelijke vergunningen behoort tot de beroepsgroep Overheidsambtenaren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202414700  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB