Beroep inspecteur dierenwelzijn

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Sociaal
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Gedrag van dieren
 • Anatomie van dieren
 • Veeteeltwetenschappen
 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving
 • Fysiologie van dieren
 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren
 • Omgevingsverrijking voor dieren
 • Tekenen van ziekte bij dieren
 • Dierenwelzijn

Vaardigheden

 • Omgaan met uitdagende mensen
 • Contact onderhouden met inrichtingen inzake dierenwelzijn
 • Dieren ethisch behandelen
 • Toestand van dieren beoordelen
 • Welzijn van dieren controleren
 • Dierenwelzijn promoten
 • Mentorschap bieden
 • Beslissingen nemen over het welzijn van het dier
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Raad geven over dierenwelzijn
 • Omgaan met veterinaire noodgevallen
 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving

Optionele kennis en vaardigheden

diergerelateerde informatie bieden voor gerechtelijke procedures dossiers voorbereiden in het kader van diergerelateerde onderzoeken omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector diergerelateerde incidenten onderzoeken partijen ondervragen in het kader van controles inzake dierenwelzijn inspectierapporten schrijven doeltreffend samenwerken met andere diergerelateerde organisaties strategieën ontwikkelen voor het omgaan met dieren zorg voor verwaarloosde dieren coördineren rekenvaardigheden gebruiken samenwerken met dierdeskundigen verrijkende omgeving bieden voor dieren situatie van dieren begrijpen werkrelaties onderhouden

Loopbaanperspectief

Het beroep inspecteur dierenwelzijn behoort tot de beroepsgroep Verleners van overige persoonlijke diensten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20249000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag