Beroep inspecteur dierenwelzijn

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Sociaal
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Gedrag van dieren
 • Anatomie van dieren
 • Veeteeltwetenschappen
 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving
 • Fysiologie van dieren
 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren
 • Omgevingsverrijking voor dieren
 • Tekenen van ziekte bij dieren
 • Dierenwelzijn

Vaardigheden

 • Omgaan met uitdagende mensen
 • Contact onderhouden met inrichtingen inzake dierenwelzijn
 • Dieren ethisch behandelen
 • Toestand van dieren beoordelen
 • Welzijn van dieren controleren
 • Dierenwelzijn promoten
 • Mentorschap bieden
 • Beslissingen nemen over het welzijn van het dier
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Raad geven over dierenwelzijn
 • Omgaan met veterinaire noodgevallen
 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving

Optionele kennis en vaardigheden

diergerelateerde informatie bieden voor gerechtelijke procedures dossiers voorbereiden in het kader van diergerelateerde onderzoeken omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector diergerelateerde incidenten onderzoeken partijen ondervragen in het kader van controles inzake dierenwelzijn inspectierapporten schrijven doeltreffend samenwerken met andere diergerelateerde organisaties strategieën ontwikkelen voor het omgaan met dieren zorg voor verwaarloosde dieren coördineren rekenvaardigheden gebruiken samenwerken met dierdeskundigen verrijkende omgeving bieden voor dieren situatie van dieren begrijpen werkrelaties onderhouden