Beroep inspecteur brandveiligheid

Een inspecteur brandveiligheid voer technische taken uit om brandgevaar te ontdekken met name op plekken waar een verhoogde kans op brand is, maar ook in gebouwen waar veel mensen komen of studentenhuizen. Daarnaast voert hij beschermende maatregelen door in gebouwen en andere structuren. Hij adviseert mensen over de installatie van sprinkler systemen en branddetectors. Daarnaast adviseert hij over het gebruik en transport van materialen in de bouw hoe men het risico van brand kan verminderen en de schade zo beperkt mogelijk kan houden. Een inspecteur brandveiligheid inspecteert of bouwwerken voldoen aan de voorgeschreven eisen van brandveiligheid. Hij mag ook controleren of werkgevers en werknemers in bezit zijn van de juiste werkvergunning en gas en zuurstofmetingen verrichten. Een inspecteur brandveiligheid grijpt ook in bij calamiteiten die gerelateerd zijn aan brand.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Realistisch / Conventioneel
  • Ondernemend / Realistisch
  • Realistisch / Onderzoekend

Taken inspecteur brandveiligheid

  • Uitvoeren van technische kansen om brandgevaar te ontdekken in bedrijven en andere structuren zoals bruggen en wegen.
  • Doorvoeren van beschermende maatregelen.
  • Adviseren van mensen en bedrijven over manier waarom brandgevaar en gevolgen van brand geminimaliseerd kunnen worden.
  • Inspecteren of bouwwerken voldoen (zowel tijdens de bouw als na de oplevering) aan voorgeschreven eisen.
  • Controleren of werkgevers en werknemers in het bezit zijn van de juiste werkvergunning.
  • Verrichten van gas en zuurstofmetingen.
  • Ingrijpen bij calamiteiten die gerelateerd zijn aan brand.

Gerelateerde beroepen brandweer