Beroep inspecteur brandveiligheid

Brandinspecteurs voeren inspecties uit van gebouwen en eigendommen om er zeker van te zijn dat deze voldoen aan de brandpreventie- en veiligheidsvoorschriften, en handhaven de voorschriften in gebouwen en ruimten die niet voldoen. Ze voeren ook educatieve activiteiten uit, waarbij het publiek wordt voorgelicht over brandveiligheid en preventiemethoden, beleid en rampenbestrijding.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch

Taken inspecteur brandveiligheid

 • Uitvoeren van technische kansen om brandgevaar te ontdekken in bedrijven en andere structuren zoals bruggen en wegen.
 • Doorvoeren van beschermende maatregelen.
 • Adviseren van mensen en bedrijven over manier waarom brandgevaar en gevolgen van brand geminimaliseerd kunnen worden.
 • Inspecteren of bouwwerken voldoen (zowel tijdens de bouw als na de oplevering) aan voorgeschreven eisen.
 • Controleren of werkgevers en werknemers in het bezit zijn van de juiste werkvergunning.
 • Verrichten van gas en zuurstofmetingen.
 • Ingrijpen bij calamiteiten die gerelateerd zijn aan brand.

Gerelateerde beroepen brandweer

Kennis

 • Wetgeving inzake verontreiniging
 • Procedures inzake brandpreventie
 • Brandbestrijdingssystemen
 • Regelgeving inzake brandveiligheid
 • Wetgeving inzake pyrotechnische artikelen

Vaardigheden

 • Mensen onderrichten over brandveiligheid
 • Noodevacuatieplannen beheren
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen meedelen
 • Beveiligingsapparatuur bedienen
 • Brandveiligheidsinspecties uitvoeren
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen
 • Advies geven over schendingen van verordeningen

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid instructies aan medewerkers geven verantwoordelijkheid tonen werkgerelateerde verslagen schrijven omgaan met gevaarlijke goederen veiligheidsstrategieën testen eerste hulp veiligheidssystemen onderhouden verschillende communicatiekanalen gebruiken naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen hydraulica wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne schade inschatten logboeken bijhouden milieubeleid publieke presentaties geven