Beroep inspecteur bosbouw

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne
 • Regelgeving inzake bosbouw
 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw

Vaardigheden

 • Bedrijfsprocessen analyseren
 • Werkplekken controleren
 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen meedelen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Inspecties uitvoeren
 • Naleving met wettelijke vereisten garanderen
 • Milieu-inspecties uitvoeren
 • Hygiëneprocedures handhaven
 • Inventaris van bossen beheren

Optionele kennis en vaardigheden

bosbehoud gezondheid van bossen controleren meteorologische voorspellingsgegevens controleren productiviteit van bossen controleren analyses van bossen uitvoeren betalingen controleren preventie van verontreiniging procedures inzake brandpreventie bosbouwgerelateerde metingen uitvoeren onderhoudswerkzaamheden beheren toezien op bosbeheerwerkers kostenbeheer bosbouwstrategieën ontwikkelen herbebossingsonderzoeken uitvoeren