Beroep inspecteur belastingen

 • Shutterstock.com
  inspecteur belastingen

Belastinginspecteurs zijn verantwoordelijk voor de berekening van de belastingen en de verzekering van de tijdige betaling ervan door personen en organisaties. Zij verstrekken informatie en richtsnoeren met betrekking tot de belastingwetgeving en onderzoeken financiële documenten en rekeningen om na te gaan of de wetgeving wordt nageleefd. Ook onderzoeken zij stukken om fraude te onderzoeken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Ondernemend

Taken inspecteur belastingen

 • Vordert belastingen in van personen of ondernemingen, conform de voorgeschreven wet- en regelgeving.
 • Houdt relevante veranderingen bij (bijv. m.b.t. belastingwetgeving, boekhoudkundige procedures, theorie) om financiële informatie degelijk te kunnen evalueren.
 • Stelt rapporten op over documenten, inspecties, bewijsstukken, ondervragingen, etc.
 • Overlegt met belastingbetalers of hun vertegenwoordigers, bijv. om problemen met teruggaves te bespreken en/of om kwesties, wet- en regelgeving inzake teruggave te bespreken. of
 • Informeert personen, ondernemingen of bedrijven over de uitkomst van de belastingcontrole.
 • Stuurt herinneringen naar belastingbetalers in geval van achterstallige betalingen
 • Brengt belastingbetalers op de hoogte wanneer er te veel of te weinig belasting is betaald, onderneemt actie (uitvoeren terugbetaling of vorderen bijbetaling).
 • Verricht onafhankelijk veldwerk en onderzoek naar belastingaangiftes om de juistheid van informatie na te gaan of belastingverplichtingen te kunnen aanpassen.
 • Controleert gearchiveerde belastingaangiften om te bepalen of opgevoerde heffingskortingen of aftrekposten wettelijk toegestaan zijn.
 • Controleert geselecteerde aangiftes om te bepalen welke aangiftes in aanmerking komen voor bepaalde audits.

Gerelateerde beroepen belastingen

 • Belastingambtenaar
 • Juridisch beroepen, overige vakgebieden

Kennis

 • Publiekrecht
 • Fraudedetectie
 • Boekhoudregelgeving
 • Overheidsfinanciën
 • Boekhoudkundige technieken
 • Belastingwetgeving

Vaardigheden

 • Belastingdocumenten inspecteren
 • Belastingen berekenen
 • Financiële rekeningen controleren
 • Belastingen innen
 • Belastingaangiften inspecteren
 • Financiële transacties verwerken

Optionele kennis en vaardigheden

ondernemingsrecht belastingprocedures onderzoeken taakgegevens bijhouden inlichten over fiscale plichten financiële geschillen behandelen financiële audits uitvoeren kadastrale belastingen officiële documenten controleren rekeningen beheren audittechnieken advies geven over belastingplanning financiële controlerapporten opstellen kantoorsoftware kadaster beheren microsoft office gebruiken informatie over belastingwetgeving verstrekken clientaccountstrategie ontwikkelen