Beroep inspecteur arbeidsinspectie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Risicobeheer
 • Audittechnieken
 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne
 • Gesprekstechnieken
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

Vaardigheden

 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen
 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen meedelen
 • Audits op de werkplek uitvoeren
 • Risico’s op de werkplek identificeren
 • Advies geven over risicobeheer
 • Inbreuken op beleid vaststellen
 • Onderzoeksinterviews uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

risicobeoordelingen opstellen omgevingsparameters controleren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving wetgeving inzake verontreiniging milieuwetgeving advies geven over conflictbeheersing vergunningen verstrekken milieugegevens analyseren soorten gevaarlijk afval opslag van gevaarlijk afval advies geven over systemen voor milieurisicobeheer verwerking van gevaarlijk afval werknemers voorlichten over beroepsrisico’s milieubeleid ergonomie op verschillende werkplekken analyseren verbeteringsstrategieën aanbieden arbeidswet