Beroep inspecteur arbeidsinspectie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Risicobeheer
 • Audittechnieken
 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne
 • Gesprekstechnieken
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

Vaardigheden

 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen
 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen meedelen
 • Audits op de werkplek uitvoeren
 • Risico’s op de werkplek identificeren
 • Advies geven over risicobeheer
 • Inbreuken op beleid vaststellen
 • Onderzoeksinterviews uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

risicobeoordelingen opstellen omgevingsparameters controleren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving wetgeving inzake verontreiniging milieuwetgeving advies geven over conflictbeheersing vergunningen verstrekken milieugegevens analyseren soorten gevaarlijk afval opslag van gevaarlijk afval advies geven over systemen voor milieurisicobeheer verwerking van gevaarlijk afval werknemers voorlichten over beroepsrisico’s milieubeleid ergonomie op verschillende werkplekken analyseren verbeteringsstrategieën aanbieden arbeidswet

Loopbaanperspectief

Het beroep inspecteur arbeidsinspectie behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld