Beroep inlichtingsofficier

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Ondernemend

Kennis

 • Onderzoeksmethoden
 • Surveillancemethoden

Vaardigheden

 • Kennis van menselijk gedrag gebruiken
 • Inspecties uitvoeren
 • Bewijsmateriaal documenteren
 • Professionele gegevens bijhouden
 • Analytisch denken
 • Onderzoeksinterviews uitvoeren
 • Onderzoeksstrategieën ontwikkelen
 • Zorgen voor informatiebeveiliging

Optionele kennis en vaardigheden

constitutioneel recht navolging van beleid garanderen ervoor zorgen dat de grondwet wordt nageleefd infiltraties uitvoeren operationele communicatie onderhouden verschillende communicatiekanalen gebruiken plaats delict onderzoeken beleid voor informatiebeveiliging toepassen veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen officiële documenten controleren mensenrechten promoten ooggetuigenverslagen aanhoren bewijsmateriaal verstrekken ordehandhaving omgaan met bewijsmateriaal gevaren voor de veiligheid vaststellen situatieschetsen schrijven

Loopbaanperspectief

Het beroep inlichtingsofficier behoort tot de beroepsgroep Beleidsadviseurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog