Beroep inkoper decorstukken

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Inkoper decorstukken: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Cinematografie

  De wetenschap van het opnemen van licht en elektromagnetische straling om een film te maken. De opname kan elektronisch gebeuren met een beeldsensor of chemisch op lichtgevoelige materialen zoals een filmrol.

 • Ruimtelijke esthetiek

  Beoordeling van de vraag hoe verschillende onderdelen van een visueel ontwerp uiteindelijk bij elkaar kunnen worden gebracht om het beoogde interieur en het visuele milieu te creëren.

 • Filmproductieproces

  De verschillende ontwikkelingsstadia bij het maken van een film, waaronder het schrijven van scenario’s, de financiering, de opnames, de montage en de distributie.

Vaardigheden

 • Leveranciers identificeren

  Potentiële leveranciers identificeren voor verdere onderhandelingen. Rekening houden met aspecten als de kwaliteit van het product, duurzaamheid, lokale herkomst, seizoensgebondenheid en dekking van het gebied. De waarschijnlijkheid beoordelen voor het verkrijgen van voordelige contracten en overeenkomsten.

 • Relaties met leveranciers onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met leveranciers en dienstverleners opbouwen om een positieve, winstgevende en duurzame samenwerking, en contractonderhandelingen tot stand te brengen.

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Rekwisieten identificeren

  Bepalen van de benodigde rekwisieten voor elke scène door het script te lezen en te analyseren. Een gedetailleerde lijst ervan aanleggen.

 • Rekwisieten aankopen

  De benodigde rekwisieten voor een voorstellen kopen.

Optionele kennis en vaardigheden

leveringen bij ontvangst controleren rekwisieten aanpassen terugzending van gehuurde goederen beheren rekwisieten verwisselen verlichtingstechniek inventaris van verhuurde items bijhouden constructiemethoden voor decors definiëren antieke stukken verwerven werken met rekwisietenmakers miniatuurrekwisieten bouwen logistiek beheren voorzien in aangepaste bekleding rekwisieten bouwen decors aanpassen filmstudies internetonderzoek uitvoeren aankoopactiviteiten coördineren fotografie visuele kwaliteit van het decor garanderen

Loopbaanperspectief

Het beroep inkoper decorstukken behoort tot de beroepsgroep Vertegenwoordigers en inkopers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-7000  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 202417300  laag
verwachte baanopeningen tot 202417300  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB