Beroep ingenieur windenergie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit
 • Aerodynamica
 • Elektrische generatoren
 • Soorten windturbines
 • Technische tekeningen
 • Meteorologie
 • Technologieën voor hernieuwbare energie
 • Technische beginselen
 • Civiele techniek
 • Engineeringprocessen
 • Elektrische ontlading
 • Mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Locaties voor windparken onderzoeken
 • Testgegevens vastleggen
 • Windturbines inspecteren
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Windturbineschoepen testen
 • Informatie geven over windturbines
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Windturbines ontwerpen
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Testprocedures ontwikkelen
 • Verslag doen van testresultaten
 • Technische ontwerpen aanpassen

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven aan technici collectorsystemen voor windparken ontwerpen elektrische generatoren controleren elektriciteitsopwekking coördineren reageren op stroomvoorzieningstoringen meteorologische voorspellingsgegevens controleren duurzame energie promoten meteorologische instrumenten bedienen elektrische componenten monteren passende beschermende uitrusting dragen strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen toezicht houden op voormontagewerkzaamheden

Loopbaanperspectief

Het beroep ingenieur windenergie behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog