Beroep ingenieur werktuigkunde

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Technische tekeningen
 • Multimediasystemen
 • Industriële techniek
 • ICT-softwarespecificaties
 • Fabricageprocessen
 • Natuurkunde
 • CAD-software
 • Optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd
 • Mechanica
 • Technische beginselen
 • Productieprocessen
 • CAE-software
 • Reverse-engineering
 • Engineeringprocessen
 • Wiskunde

Vaardigheden

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Een computer gebruiken
 • Haalbaarheid van productie vaststellen
 • CAD-software gebruiken
 • Virtueel model van een product maken
 • Computergestuurde technische systemen gebruiken
 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Technische tekeningen lezen
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Tijdschatting maken voor werkzaamheden
 • Fysiek model van een product bouwen

Optionele kennis en vaardigheden

toewijzing van plaats plannen naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen marktonderzoek uitvoeren normen voor productiefaciliteiten vaststellen 3d-modellering elektromechanica de bediening van een machine installeren overleggen met ingenieurs 3d-afbeeldingen maken grond- en hulpstoffen beheren advies geven aan technici zorgen voor naleving van de milieuwetgeving klanten adviseren over nieuwe apparatuur vakbeurzen bijwonen werknemers opleiden communiceren met klanten cam-software gebruiken productiecapaciteit vaststellen productieontwikkelingen controleren materiaalmechanica productieprocessen plannen prototypes ontwerpen productieprocessen analyseren voor verbetering precisiemeetinstrumenten hanteren

Loopbaanperspectief

Het beroep ingenieur werktuigkunde behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog