Beroep Ingenieur werktuigbouwkunde (hbo)

 • Shutterstock.com
  Ingenieur werktuigbouwkunde (hbo)

Een werktuigbouwkundige assisteert ingenieurs bij het ontwerpen, ontwikkelen, bedienen en installeren van mechanische installaties en bij projecten op het gebied van mechanische techniek.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel

Taken ingenieur werktuigbouwkunde (hbo)

 • Ontwerpt apparatuur, werktuigmachines, productiemachines etc. voor projecten.
 • Maakt tekeningen en schetsen voor projecten op het gebied van mechanische techniek (bijv. nieuwe of gewijzigde industriële machines, apparatuur of werktuigmachines), bijv. met behulp van CAD (computer-aided design).
 • Bepaalt, plant en/of wijzigt specificaties voor productie, montage en testen, bijv. door het herzien van de projectinstructies.
 • Maakt ramingen voor benodigde materialen, apparatuur, arbeid etc. voor projecten.
 • Schrijft werkopdrachten en offerteverzoeken voor externe leveranciers.
 • Vervaardigt, monteert en installeert nieuwe of aangepaste componenten of complete units, bijv. mechanische apparatuur, werktuigmachines en bedieningsmechanismen.
 • Bespreekt wijzigingen in ontwerp, methoden, tekentechnieken en procedures met relevante partijen en coördineert wijzigingen.
 • Plant en bereidt tests voor van units en componenten conform projectinstructies en tekeningen.
 • Test operationele componenten en units (bijv. mechanische apparatuur, werktuigmachines) om verbetervoorstellen voor apparatuur te onderzoeken, defecten op te sporen etc.
 • Analyseert testresultaten en verricht zonodig aanpassingen op componenten of units.

Gerelateerde beroepen specialist, technicus

 • Civiel ingenieur (hbo)
 • Geologisch of mineraal technicus
 • Geologisch, meteorologisch technicus
 • Ingenieur chemische technologie (hbo)
 • Ingenieur computertechniek (hbo)
 • Ingenieur elektrotechniek (hbo)
 • Metaalkundige
 • Milieuvervuilingsspecialist
 • Monsternemer geologische monsters
 • Scheepsbouwkundige
 • Technicus kernenergiecentrale
 • Technicus vliegtuigcommunicatiesystemen

Loopbaanperspectief

Het beroep Ingenieur werktuigbouwkunde (hbo) behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld