Beroep ingenieur watervoorziening

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Landscape design
 • Hydraulics
 • Engineering principles
 • Technical drawings
 • Water policies
 • Hydraulic fluid
 • Types of pipelines
 • Engineering processes
 • Flood remediation equipment
 • Water reuse

Vaardigheden

 • Interpret scientific data to assess water quality
 • Use technical drawing software
 • Detect flaws in pipeline infrastructure
 • Approve engineering design
 • Analyse community needs
 • Perform scientific research
 • Adjust engineering designs
 • Advise on irrigation projects
 • Ensure compliance with environmental legislation
 • Ensure compliance with safety legislation

Optionele kennis en vaardigheden

besturingssysteem voor ontzilting beheren strategieën voor milieuherstel ontwikkelen natuurlijke rijkdommen behouden opvolging van dienstverlening met betrekking tot pijpleidingen uitvoeren irrigatiedruk berekenen waterkwaliteitsparameters meten ecosystemen analyse van waterchemie watertestprocedures uitvoeren pijpleidingen inspecteren rioleringsnetwerken ontwikkelen chemische analyses van uitvoeren toezien op behandeling van afvalwater watervoorzieningsschema's ontwikkelen irrigatiestrategieën ontwikkelen routemogelijkheden voor pijpleidingprojecten analyseren desinfectieapparatuur voor water gebruiken milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken tijdslijnen voor ontwikkelingsprojecten van pijpleidingen opstellen advies geven over verontreinigingspreventie toezicht houden op de bouw van rioleringssystemen waterzuiveringsmethoden ontwikkelen risico op overstromingen vaststellen irrigatiesystemen vee toetsing van waterkwaliteit beheren kwaliteitscontrole op pijpleidingen uitvoeren waterkwaliteit controleren irrigatieregelsystemen onderhouden invloed van de eigenschappen van materiaal op de doorstroming van pijpleidingen in aanmerking nemen locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties preventie van verontreiniging advies geven over milieusanering onderzoeken uitvoeren over routes van pijpleidingen sprinklersystemen installeren opleiding geven zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur milieutechniek advies geven over bodem- en waterbescherming onderhoud van apparatuur verzekeren sproeisystemen ontwerpen ontwikkelingen inzake wetgeving volgen toezien op afvalverwijdering waterbehandelingsprocedures uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep ingenieur watervoorziening behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog