Beroep Ingenieur vliegtuigtechnologie (wo)

Een ingenieur vliegtuigtechnologie houdt zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen, testen en onderhouden van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen. Om een gedegen ontwerp te kunnen maken, doet de ingenieur vliegtuigtechnologie bijvoorbeeld aerodynamisch onderzoek in windtunnels. De ingenieur vliegtuigtechnologie stelt rapporten op en bespreekt de bevindingen met betrokkenen. Hij of zij houdt bij het ontwerp rekening met zaken als gewicht, luchtweerstand, brandstof, materiaal en natuurlijk gebruiksveiligheid en milieuvriendelijkheid. Een ingenieur vliegtuigtechnologie werkt bijvoorbeeld bij ondernemingen of toeleveranciers in de luchtvaartindustrie of bij luchthavenmaatschappijen, onderhoudsbedrijven, onderzoeksbureaus of luchthavens.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Taken ingenieur vliegtuigtechnologie (wo)

 • Het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen.
 • Gebruik maken van computer-, teken- en testprogramma's.
 • Onderzoek doen naar diverse kenmerken en effecten van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen.
 • Het ontwikkelen van fabricagemethoden.
 • Vliegtuigen en vliegtuigonderdelen testen en aanpassen.
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen zijn of haar vakgebied.
 • Bewaken van de gebruiksveiligheid en de milieuvriendelijkheid.
 • Naleven van de voorgeschreven regels en wetten door klant en/of overheid.

Gerelateerde beroepen techniek

 • Arbo ingenieur (wo)
 • Baggerspecialist
 • Hoofd afdeling engineering
 • Hoofd afdeling installatie, reparatie
 • Hoofd afdeling technische dienst
 • Ingenieur (wo), anders
 • Ingenieur autotechniek (wo)
 • Ingenieur bouwkunde (wo)
 • Ingenieur chemie, chemische technologie (wo)
 • Ingenieur elektrotechniek (wo)
 • Ingenieur hydraulica (wo)
 • Ingenieur industrieel ontwerp (wo)
 • Ingenieur logistieke processen (wo)
 • Ingenieur lucht- en ruimtevaarttechnologie (wo)
 • Ingenieur maritieme techniek (wo)
 • Ingenieur materiaalkunde (wo)
 • Ingenieur meet- en regeltechniek (wo)
 • Ingenieur milieutechnologie (wo)
 • Ingenieur technische bedrijfskunde (wo)
 • Ingenieur warmte en koude techniek (wo)
 • Ingenieur weg- en waterbouwkunde (wo)
 • Octrooigemachtigde
 • Planoloog

Loopbaanperspectief

Het beroep Ingenieur vliegtuigtechnologie (wo) behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog