Beroep ingenieur vervoersinfrastructuur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Wiskunde
 • Verkeerskunde
 • Zone-indelingscodes
 • Civiele techniek
 • Technische tekeningen
 • Mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten
 • Engineeringprocessen
 • Ontwerpbeginselen
 • Technische beginselen
 • Bouwmethoden
 • Vervoersmethoden
 • Stedelijke planning

Vaardigheden

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Statistische voorspellingen doen
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Adviseren over landgebruik
 • Transportsystemen ontwerpen
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Budgetten beheren
 • Technische ontwerpen aanpassen

Optionele kennis en vaardigheden

vervoersstudies analyseren verkeersstromen bestuderen efficiëntieplannen voor logistieke operaties ontwikkelen veldwerk uitvoeren patronen in wegverkeer analyseren logistieke gegevensanalysemethoden gebruiken bouwmaterialen inspecteren prestaties van aannemers controleren beheer van luchtverkeer multimodale vervoerslogistiek landmetingen uitvoeren vervoersproblemen simuleren cad-software gebruiken groene logistiek verkeerstechniek haalbaarheidsonderzoek uitvoeren niet-destructief onderzoek