Beroep ingenieur telecommunicatie

Ingenieurs telecommunicatie ontwerpen, bouwen, testen en onderhouden telecommunicatiesystemen en -netwerken, waaronder radio- en omroepapparatuur. Zij analyseren de behoeften en eisen van de klant, zorgen ervoor dat de apparatuur voldoet aan de regelgeving en stellen rapporten en voorstellen op over telecommunicatiegerelateerde problemen. Ingenieurs telecommunicatie ontwerpen en begeleiden de dienstverlening in al zijn fasen, houden toezicht op de installatie en het gebruik van telecommunicatieapparatuur en -faciliteiten, bereiden de documentatie voor en verzorgen de opleiding van het personeel van het bedrijf na de installatie van nieuwe apparatuur.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Ingenieur telecommunicatie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken ingenieur telecommunicatie

 • Onderhouden, herstellen en/of in bedrijf houden van bestaande telecommunicatie systemen.
 • Ontwerpen en installeren van nieuwe telecommunicatiesystemen, zoals een satellietverbinding, kabelnetwerken of beeldtelefonie.
 • Adviseren van klanten over het onderhoud, herstel, ontwikkeling of installatie van telecommunicatie systemen.
 • Onderzoek doen naar telecommunicatiesystemen, toestellen, uitrusting of componenten.
 • Leiding geven aan het onderhoud, herstel, ontwikkeling en/of installatie van een telecommunicatie systeem.
 • Specifiëren welke methodes en materialen gebruikt gaan worden, en aan welke kwaliteitsnormen het telecommunicatie systeem moet voldoen.
 • Bedenken en operationaliseren van algoritmes die de verwerking van elektronische signalen mogelijk maakt middels hard- en software.
 • Bijhouden van documentatie.

Gerelateerde beroepen telecommunicatie

 • Ingenieur telecommunicatie (hbo)
 • Installatie- of servicemonteur mobiele telefoonapparatuur
 • Installatie- of servicemonteur telecommunicatieapparatuur
 • Installatie- of servicemonteur telecommunicatiekabels

Kennis

 • Beveiligingsrisico’s voor ICT-netwerken

  Beveiligingsrisico's van bijvoorbeeld hard- en software, apparaten, interfaces en het beleid met betrekking tot computernetwerken en technieken voor risicobeoordelingen die kunnen worden toegepast om de ernst en de gevolgen van beveiligingsrisico's en noodplannen voor beveiligingsrisico te beoordelen.

 • Telecommunicatiesector

  De belangrijkste spelers op de telecommunicatiemarkt, waaronder fabrikanten en distributeurs van telefoonapparatuur, mobiele apparaten, toegankelijkheid en netwerkbeveiliging.

 • Microgolfprincipes

  De technologieën die worden gebruikt voor de overdracht van informatie of energie via elektromagnetische golven tussen 1000 en 100,000 MHz.

 • Inkoop van ICT-netwerkapparatuur

  Het productaanbod van aanbieders van netwerkapparatuur en methoden voor selectie en aanschaf van de apparatuur.

 • ICT-communicatieprotocollen

  Het systeem van regels voor de uitwisseling van informatie tussen computers of andere apparaten via computernetwerken.

 • Gebruikersvereisten voor ict-systemen

  Het proces bedoeld om te beantwoorden aan de behoeften van gebruikers en organisaties ten aanzien van systeemcomponenten en -diensten, rekening houdend met de beschikbare technologieën en met de technieken die nodig zijn om behoeften te wekken en te specificeren. In dit kader worden gebruikers bevraagd om symptomen van problemen vast te stellen en symptomen te analyseren.

 • Signaalverwerking

  De algoritmen, applicaties en implementaties die betrekking hebben op de verwerking en overdracht van informatie via analoge of digitale frequenties.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Principes van elektronische apparatuur

  De studie van elektrische energie, meer in het bijzonder van elektronen en hun beïnvloeding, en de belangrijkste beginselen daaruit ten aanzien van geïntegreerde schakelingen en elektrische systemen.

 • Levenscyclus van systeemontwikkeling

  De opeenvolging van stappen, zoals de planning, de bouw, het testen en de invoering, en de modellen voor de ontwikkeling en het levenscyclusbeheer van een systeem.

 • ICT-netwerkroutering

  De processen en technieken voor het kiezen van de beste routes binnen een ICT-netwerk waarlangs een pakket kan worden verzonden.

Vaardigheden

 • Contact onderhouden met gebruikers om vereisten te verzamelen

  Communiceren met gebruikers om hun behoeften te identificeren en deze te verzamelen. Definiëren van alle relevante gebruikerseisen en deze op een begrijpelijke en logische manier documenteren voor verdere analyse en specificatie.

 • Kosten van de installatie van telecommunicatieapparatuur inschatten

  Totale installatiekosten van telecommunicatieapparatuur inschatten zoals modems, routers, analoge schakelaars, optische vezels en vaste telefoons.

 • ICT-systeemgebruikers ondersteunen

  Communiceren met eindgebruikers, ze instructies geven over hoe ze taken kunnen uitvoeren, ICT-hulpmiddelen en -methoden gebruiken om problemen op te lossen en mogelijke bijwerkingen te identificeren en oplossingen te bieden.

 • Computernetwerk ontwerpen

  ICT-netwerken ontwikkelen en plannen, zoals een ‘wide area netwerk’ en een lokaal netwerk, die computers met behulp van kabel- of draadloze verbindingen met elkaar verbinden en ze in staat stellen gegevens uit te wisselen, en hun capaciteitsvereisten beoordelen.

 • Session border controller gebruiken

  Oproepen tijdens een VoIP-sessie beheren en zorgen voor de veiligheid en kwaliteit van de dienstverlening door gebruikmaking van een session border controller.

 • Vereisten voor netwerkbandbreedte analyseren

  De vereisten bestuderen met betrekking tot de transmissiecapaciteit van een ICT-netwerk of ander telecommunicatiesysteem.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Capaciteit van ICT-systemen aanpassen

  De omvang van een ICT-systeem wijzigen door extra ICT-systeemcomponenten toe te voegen of opnieuw toe te wijzen, zoals netwerkcomponenten en opslagservers, om te voldoen aan capaciteits- of volumevereisten.

 • Training voor ict-systemen aanbieden

  Plannen en geven van opleiding aan het personeel op het gebied van systeem- en netwerkkwesties. Gebruik maken van opleidingsmateriaal, de leervooruitgang van stagiairs evalueren en rapporteren.

 • Processen ontwerpen

  De workflow en de benodigde middelen voor een bepaald proces in kaart te brengen, met gebruikmaking van diverse instrumenten zoals processimulatiesoftware, stroomdiagrammen en schaalmodellen.

Optionele kennis en vaardigheden

resourceplanning uitvoeren ict-projectbeheermethodologieën op processen gebaseerd beheer verschillende communicatiekanalen gebruiken ajax c# toekomstige behoeften aan ict-netwerken voorspellen systeemcomponenten integreren php scala ruby typescript abap strategieën voor het omgaan met gevallen van ouderenmishandeling ml scratch perl visual basic javascript python live presentaties geven microsoft visual c++ elektronische communicatieapparatuur installeren laagspanningsbedrading installeren zakenrelaties aangaan haskell sober projectbeheer apl swift bedrijfstelefooncentrale bedienen asp.net cobol hulpmiddelen voor ict-netwerkdiagnose implementeren erlang technische documentatie aanleveren ict-kennis beoordelen r groovy prolog coffeescript objective-c lisp technische communicatievaardigheden toepassen assembly sas language sap r3 computerprogrammering openedge advanced business language ict-netwerkhardware matlab java telecommunicatietrunking gebruikersdocumentatie bieden pascal bedrijfsbehoeften analyseren ict-problemen oplossen vbscript flexibel projectbeheer cisco common lisp c++ softwaredesign creëren smalltalk

Loopbaanperspectief

Het beroep ingenieur telecommunicatie behoort tot de beroepsgroep Elektrotechnisch ingenieurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20242200  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20242200  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB