Beroep ingenieur pijpleidingsystemen

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Types of pipelines
 • Mechanical engineering
 • Engineering principles
 • Pipeline coating properties
 • Technical drawings
 • Geometry

Vaardigheden

 • Apply health and safety standards
 • Oversee wetlands in project development
 • Integrate measures in architectural designs
 • Analyse various types of water
 • Consider the impact of material characteristics on pipeline flows
 • Carry out measurements of parts
 • Perform pipeline routing studies
 • Use measurement instruments
 • Ensure regulatory compliance in pipeline infrastructures

Optionele kennis en vaardigheden

milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken geproduceerde pijpleidingsonderdelen monteren maritiemevervoerstechnologie advies geven over bouwmaterialen regelgeving inzake transport via pijpleidingen chemie cad-software cad-software gebruiken gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken lasapparatuur bedienen natuurkunde meerdere kennisgebieden combineren locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties solderen eigenschappen van coatings van pijpleidingen onderhouden

Loopbaanperspectief

Het beroep ingenieur pijpleidingsystemen behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog