Beroep ingenieur pijpleidingsystemen

Ingenieur pijpleidingsystemen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten pijpleidingen

  Kennis hebben van verschillende soorten pijpleidingen en hun verschillende gebruiksmogelijkheden. Een onderscheid maken tussen pijpleidingen die worden gebruikt voor het vervoer van goederen over korte en lange afstanden, en inzicht hebben in hun respectieve voersystemen.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Metaalzettechnieken

  Inzicht hebben in de verschillende technieken voor het buigen van metalen platen. Kennis van verschillende technieken koppelen aan activiteiten als assemblage, ontwerp en onderhoud.

 • Isometrisch perspectief

  Inzicht hebben in de isometrische weergave van driedimensionale elementen in tweedimensionale technische en bouwkundige ontwerpen voor de productie, de assemblage en het onderhoud van voorwerpen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Eigenschappen van coating van pijpleidingen

  Kennis van de eigenschappen van de coating van de pijpleidingen, zoals antiroestbescherming, inwendige coating, betongewichtcoating, thermische isolatie en andere.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Geometrie

  Onderdeel van de wiskunde dat zich richt op vraagstukken over vorm, grootte en relatieve positie van figuren en de eigenschappen van ruimte.

Vaardigheden

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Toezicht houden op wetlands bij projectontwikkeling

  Toezicht houden en proactief reageren op de uitdagingen die de wetlands met zich meebrengen bij de ontwikkeling van projecten. Zorg dragen voor en in stand houden van wetlands, de meest milieuvriendelijke oplossingen zoeken voor de ontwikkeling van infrastructuurprojecten.

 • Afmetingen in een bouwkundig ontwerp integreren

  Metingen, die gedaan werden op locaties of in het project opgenomen, integreren in het ontwerp en de opmaak van architectuurprojecten. Overwegingen zoals brandveiligheid, akoestiek en bouwfysica integreren.

 • Pijpleidingen ontwerpen met verschillende coatingoplossingen

  Pijpleidingen ontwerpen, in verschillende coatingoplossingen in overeenstemming met de voor transport bestemde goederen. Het ontwerpen van oplossingen voor het aanbrengen van coatingprocedés overeenkomstig normen.

 • Diverse soorten water analyseren

  Boorgaten, ontwerpen; water en grondwater bemonsteren en analyseren.

 • Invloed van de eigenschappen van materiaal op de doorstroming van pijpleidingen in aanmerking nemen

  Rekening houden met de kenmerken van goederen om ervoor te zorgen dat de doorstroming van pijpleidingen niet onderbroken wordt. Anticiperen op de dichtheid van goederen bij het ontwerp van pijpleidingen of bij het dagelijks onderhoud van de pijpleidinginfrastructuren.

 • Ontwerpen voor de bouw van pijpleidingen maken

  Ontwerpen van pijpleidinginfrastructuur met inachtneming van de technische beginselen. Het maken van blauwdrukken, het meten van locaties, het definiëren van materialen en het presenteren van functionele voorstellen voor de bouw ervan.

 • Onderdelen opmeten

  Meetinstrumenten bedienen om delen van vervaardigde objecten te meten. Rekening houden met de specificaties van de fabrikant om de meting uit te voeren.

 • Onderzoeken uitvoeren over routes van pijpleidingen

  Uitvoeren van routeringsstudies om informatie te verzamelen over en een analyse te maken van de kenmerken van de locatie, de uitdagingen van de bouw en andere milieufactoren waarmee bij de planning van de projectontwikkeling rekening moet worden gehouden.

 • Meetinstrumenten gebruiken

  Verschillende meetinstrumenten gebruiken afhankelijk van het te meten onroerend goed. Verschillende instrumenten gebruiken om onder meer lengte, oppervlakte, volume, snelheid, energie en kracht te meten.

 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur

  Ervoor zorgen dat de voorschriften voor de exploitatie van pijplijnen worden nageleefd. Ervoor zorgen dat de pijplijninfrastructuur in overstemming is met de wettelijke mandaten en dat voldaan wordt aan de regelgeving betreffende het transport via pijplijnen.

Optionele kennis en vaardigheden

milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken geproduceerde pijpleidingsonderdelen monteren maritiemevervoerstechnologie advies geven over bouwmaterialen regelgeving inzake transport via pijpleidingen chemie cad-software cad-software gebruiken gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken lasapparatuur bedienen natuurkunde meerdere kennisgebieden combineren locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties solderen eigenschappen van coatings van pijpleidingen onderhouden

Loopbaanperspectief

Het beroep ingenieur pijpleidingsystemen behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB