Beroep ingenieur ontginningsgebieden

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Ingenieur ontginningsgebieden: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mijnbouwtechniek

  Technische vakgebieden die relevant zijn voor de mijnbouw. Beginselen, technieken, procedures en materieel voor het winnen van mineralen.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten

  Bekend zijn met de effecten van onder meer breuken en bewegingen van gesteente die als geologische factoren van invloed zijn op mijnbouwactiviteiten.

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw

  Wet- en regelgeving en relevante praktijkvoorschriften met betrekking tot de veiligheid in de mijnbouw.

Vaardigheden

 • Adviseren over mijnbouwproductie

  Advies verstrekken over de opstelling van planningen en verslagen met betrekking tot mijnbouwproductie, -faciliteiten, -systemen en met betrekking tot productieprocessen en productiecijfers om de operationele doeltreffendheid te beoordelen.

 • Adviseren over mijnbouwontwikkeling

  Advies verstrekken over de ontwikkeling en aanleg van mijnen, faciliteiten, systemen en over productiecijfers om de operationele doeltreffendheid te beoordelen.

 • Geologisch onderzoek uitvoeren

  Verrichten van onderzoek voor mijnen en velden met het oog op het analyseren van de eigenschappen van het gebied en het vinden van ertsen.

 • Mechanische machines inkopen

  Geschikte machines aanschaffen. De markt onderzoeken om de beste machines te vinden, binnen de limieten van het budget blijven, en onderhandelen over de aankoop. Dossiers bijhouden.

 • Gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden

  Gegevens over de productie en de ontwikkeling van mijnen bijhouden, met inbegrip van de prestaties van machines.

 • Technische rapporten schrijven

  Technische klantenrapporten samenstellen die begrijpelijk zijn voor mensen zonder technische achtergrond.

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Adviseren over geologie voor delfstofwinning

  Advies geven over de impact van geologische factoren op de ontwikkeling van minerale productie. Rekening houden met factoren als kosten, veiligheid en kenmerken van afzettingen.

Optionele kennis en vaardigheden

mijnbouwmachines onderhouden engineeringprocessen mijnbouwmachines installeren problemen oplossen een computer gebruiken mijnbouwkosten controleren elektriciteit noodprocedures beheren bedrijfskosten beoordelen handleidingen voor mechanische mijnbouwmachines tekeningen ontwerpen wiskunde geologische cartografie problemen kritisch behandelen mijnproductie controleren rapporten presenteren

Loopbaanperspectief

Het beroep ingenieur ontginningsgebieden behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB