Beroep ingenieur olieraffinage

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Ingenieur olieraffinage: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

 • Activiteiten voor het testen van bronnen

  Testprocedures, waaronder het testen van de volumetrische doorstroming en de druk, waarmee het vermogen van een put om olie te produceren wordt aangegeven.

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

Vaardigheden

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Productievloeistof in olieproductie beheren

  Kwesties beheren en inspelen op mogelijke problemen als gevolg van vloeistoffen betrokken bij de productie van olie.

 • Ondersteuning voor olieraffinage geven

  Assistentie geven tijdens verkenningen; operaties goed plannen en relevante informatie inwinnen; toezicht en beoordeling van de putten achteraf.

 • Extractievoorstellen voorbereiden

  Gedetailleerde extractievoorstellen opstellen door de informatie over de ondergrond over de extractielocatie en instemming van de betrokken partners samenstellen.

 • Evaluatieprogramma's inzake bronformatie voorbereiden

  Evaluatieprogramma's inzake bronformatie voorbereiden; met onderzoeksteams communiceren en samenwerken.

 • Verbetering stroomsnelheid vaststellen

  Aanbevelen en evalueren van de verbetering van het debiet; begrijpen en veilig uitvoeren van een zuurbehandeling of hydraulische fracturen.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Reservoirsurveillancesystemen gebruiken

  Put- en reservoirsurveillancesystemen en teledetectietechnologie begrijpen en gebruiken; het peil van het reservoir bewaken en beslissen wanneer er moet ingegrepen worden.

 • Prestatieplannen voor reservoir samenstellen

  Maken van gedetailleerde ontwikkelingsplannen van de prestaties van het reservoir. Wiskundige modellen toepassen voor een maximaal economisch herstel.

 • Vloeistofproductie in gas beheren

  Kwesties beheren en anticiperen op mogelijke problemen in verband met stoffen die betrokken zijn bij de productie van olie en gas.

 • Samenwerken met ingenieurs die boorputtests uitvoeren

  Relaties opbouwen met technici voor brontesten om procedures te optimaliseren; beslissingen nemen in realtime betreffende problemen bij het verkrijgen van gegevens.

 • Extractiegegevens interpreteren

  Extractiegegevens verwerken en interpreteren en feedback naar de ontwikkelteams sturen; lessen toepassen op concrete operationele activiteiten.

 • Stroomsysteem voor putten ontwerpen

  Systemen ontwerpen/ontwikkelen die de bron helpen om te stromen; dompelpompen gebruiken.

 • Boorputapparatuur selecteren

  Selecteren en kopen van de juiste apparatuur voor verschillende functies in de boorput.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Interactie van putten beheren

  Het proces begrijpen en beheren van verschillende putten die met elkaar interageren.

 • Putresultaten rapporteren

  Resultaten goed documenteren en delen, op een transparantie manier; resultaten communiceren aan zakelijke partners, auditoren, samenwerkende teams en intern management.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Samenwerken met mijnbouwprofessionals

  Relaties aangaan met commerciële managers, geowetenschappers en productie/reservoir ingenieurs; samenwerken om de resultaten van boorgatmetingen te analyseren en het productiepotentieel vast te stellen.

 • Activiteiten voor extractieregistratie controleren

  Controleren van de houtkapactiviteiten en toezicht houden op de formatietests en de bemonstering; de resultaten analyseren en interpreteren.

Optionele kennis en vaardigheden

toezicht houden op putactiviteiten de putafwerking voor aardolieproductie ontwerpen

Loopbaanperspectief

Het beroep ingenieur olieraffinage behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB