Beroep Ingenieur milieutechnologie (wo)

Een ingenieur milieutechnologie houdt zich bezig het technisch oplossen en voorkomen van milieuproblemen. Hij of zij is gericht op bodem, water en lucht en doet bijvoorbeeld onderzoek naar de samenhang met ecologische systemen, giftige stoffen, grondwater- en bodemverontreiniging. De ingenieur milieutechnologie stelt oorzaken en gevolgen vast en rapporteert en adviseert hierover. Een ingenieur milieutechnologie kan zich tevens op de beleidsmatige kant richten door bijvoorbeeld milieuwetgeving en -beleidsregels op te stellen en er daarbij voor zorgen dat bedrijven en particulieren zich ook aan de opgelegde regels en wetten houden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Taken ingenieur milieutechnologie (wo)

 • Onderzoeken van de samenhang van bodem, water en lucht met ecosystemen.
 • Bekijken en analyseren van het gedrag van giftige stoffen in milieuomgeving.
 • Onderzoekt de milieuproblematiek van bedrijven met betrekking tot bewoond gebied.
 • Het ontwerpen en ontwikkelen van systemen en processen voor de controle en het beheer van bodem-, water- en luchtsanering.
 • Het vaststellen van oorzaken en gevolgen van plaatselijke milieuverontreiniging.
 • Het adviseren over en opstellen van milieuwetgeving en -beleidsregels.
 • Ervoor zorg dragen dat men zich in de praktijksituatie aan gestelde regels en wetten houdt.

Gerelateerde beroepen techniek

 • Arbo ingenieur (wo)
 • Baggerspecialist
 • Hoofd afdeling engineering
 • Hoofd afdeling installatie, reparatie
 • Hoofd afdeling technische dienst
 • Ingenieur (wo), anders
 • Ingenieur autotechniek (wo)
 • Ingenieur bouwkunde (wo)
 • Ingenieur chemie, chemische technologie (wo)
 • Ingenieur elektrotechniek (wo)
 • Ingenieur hydraulica (wo)
 • Ingenieur industrieel ontwerp (wo)
 • Ingenieur logistieke processen (wo)
 • Ingenieur lucht- en ruimtevaarttechnologie (wo)
 • Ingenieur maritieme techniek (wo)
 • Ingenieur materiaalkunde (wo)
 • Ingenieur meet- en regeltechniek (wo)
 • Ingenieur technische bedrijfskunde (wo)
 • Ingenieur vliegtuigtechnologie (wo)
 • Ingenieur warmte en koude techniek (wo)
 • Ingenieur weg- en waterbouwkunde (wo)
 • Octrooigemachtigde
 • Planoloog

Loopbaanperspectief

Het beroep Ingenieur milieutechnologie (wo) behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog