Beroep ingenieur metallurgie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Ingenieur metallurgie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

Vaardigheden

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Mijnproductie controleren

  Toezicht houden op de mijnbouwproductietarieven om de operationele effectiviteit te kunnen inschatten.

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Testprocedures voor delfstoffen beheren

  Procedures voor het testen van mineralen beheren om de kwaliteit van het product in alle stadia te beoordelen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Chemische reagentia beheren

  De hantering, toevoeging en verwijdering van chemische reagentia beheren die worden gebruikt om producten te scheiden van ruw mineraal.

 • Gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden

  Gegevens over de productie en de ontwikkeling van mijnen bijhouden, met inbegrip van de prestaties van machines.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Bedrijf voor delfstofverwerking beheren

  Installaties en apparatuur beheren die zijn ontworpen om producten uit ruwe mineralen te extraheren. De materiaalstroom door de verwerkingsfabriek monitoren.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

Optionele kennis en vaardigheden

afvalprocedures voor bedrijven ontwerpen impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten bioleaching transportbeheerconcepten toepassen ontwerp van mijnstorten communiceren over de gevolgen van mijnbouw voor het milieu nieuwe installaties ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep ingenieur metallurgie behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB