Beroep ingenieur inbedrijfstelling

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Ingebruikstelling van een project
 • Veiligheidstechniek
 • Procedures voor kwaliteitscontrole
 • Kwaliteitsstandaarden

Vaardigheden

 • Problemen oplossen
 • Analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren
 • Planlezen
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Prestaties van energiecentrales testen
 • Samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole
 • Testgegevens analyseren
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Samenwerken met ingenieurs
 • Naleving van wettelijke eisen garanderen
 • Rapporten presenteren
 • Testapparatuur gebruiken
 • Systeemparameters vergelijken met referentiewaarden
 • Testgegevens vastleggen
 • Meetinstrumenten gebruiken
 • Zorgen voor de naleving van specificaties

Optionele kennis en vaardigheden

instrumentatie van energieproductiebedrijven materialen testen kernreactors onderhouden kernenergie testprocedures voor hardware exploitatie van een geothermische centrale projectbeheer uitvoeren testprocedures projectbeheer exploitatie van met fossiele brandstoffen gestookte energiecentrales sensoren testen systemen voor kernenergiecentrales controleren veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen

Loopbaanperspectief

Het beroep ingenieur inbedrijfstelling behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog