Beroep ingenieur hernieuwbare energie

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Electrical engineering
 • Environmental engineering
 • Civil engineering
 • Renewable energy technologies
 • Technical drawings
 • Power engineering
 • Engineering processes
 • Solar energy
 • Mechanical engineering
 • Fluid mechanics
 • Mining, construction and civil engineering machinery products
 • Industrial heating systems

Vaardigheden

 • Carry out energy management of facilities
 • Provide information on wind turbines
 • Adjust engineering designs
 • Approve engineering design
 • Design wind turbines
 • Provide information on geothermal heat pumps
 • Manage engineering project
 • Perform scientific research
 • Make electrical calculations
 • Inform on government funding
 • Provide information on solar panels
 • Use technical drawing software
 • Use thermal management
 • Perform project management
 • Use CAD software
 • Promote sustainable energy
 • Ensure compliance with safety legislation
 • Adapt energy distribution schedules
 • Research locations for wind farms

Optionele kennis en vaardigheden

veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit technische rapporten opstellen locaties voor faciliteiten inspecteren toezicht houden op kwaliteitscontroles fotovoltaïsche systemen onderhouden windturbines inspecteren problemen oplossen elektriciteitsopwekking coördineren softwaretools gebruiken om websitemodellen te maken energiebehoeften vaststellen vermogenselektronica elektrische generatoren technische beginselen projectbehoeften beoordelen energiemarkt autocad-tekeningen maken energieverbruik analyseren contracten beheren verslag doen van testresultaten procedures voor materiaaltests ontwikkelen energieprestaties van gebouwen technische principes onderzoeken

Loopbaanperspectief

Het beroep ingenieur hernieuwbare energie behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog