Beroep ingenieur-geoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten
 • Geografische informatiesystemen
 • Engineeringprocessen
 • Geologische tijdsschaal
 • Technische tekeningen
 • Milieuwetgeving
 • Geologie
 • Technische beginselen
 • Civiele techniek

Vaardigheden

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Adviseren over bouwaangelegenheden
 • Monstertests uitvoeren
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Gevolgen voor het milieu beoordelen

Optionele kennis en vaardigheden

landmetingen uitvoeren informatie over geologische eigenschappen geven geofysische gegevens interpreteren bodemkunde impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten veldwerk uitvoeren geologische gegevens verzamelen advies geven over afvalbeheer financiële haalbaarheid beoordelen advies geven over bouwmaterialen cad-software gebruiken kernenergie digitale cartografie toepassen geofysica geologische kaartsecties voorbereiden monsters voor analyse verzamelen geografische informatiesystemen gebruiken adviseren over geologie voor delfstofwinning toezicht houden op bouwprojecten geochemische monsters onderzoeken geologische databases ontwikkelen luchtfoto’s bestuderen geochemie