Beroep ingenieur-geoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten
 • Geografische informatiesystemen
 • Engineeringprocessen
 • Geologische tijdsschaal
 • Technische tekeningen
 • Milieuwetgeving
 • Geologie
 • Technische beginselen
 • Civiele techniek

Vaardigheden

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Adviseren over bouwaangelegenheden
 • Monstertests uitvoeren
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Gevolgen voor het milieu beoordelen

Optionele kennis en vaardigheden

landmetingen uitvoeren informatie over geologische eigenschappen geven geofysische gegevens interpreteren bodemkunde impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten veldwerk uitvoeren geologische gegevens verzamelen advies geven over afvalbeheer financiële haalbaarheid beoordelen advies geven over bouwmaterialen cad-software gebruiken kernenergie digitale cartografie toepassen geofysica geologische kaartsecties voorbereiden monsters voor analyse verzamelen geografische informatiesystemen gebruiken adviseren over geologie voor delfstofwinning toezicht houden op bouwprojecten geochemische monsters onderzoeken geologische databases ontwikkelen luchtfoto’s bestuderen geochemie

Loopbaanperspectief

Het beroep ingenieur-geoloog behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog