Beroep ingenieur gasproductie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Aardgascondensaatscheidingsprocessen
 • Productieprocessen
 • Technische tekeningen
 • Engineeringprocessen
 • Aardgas
 • Industriële techniek
 • Hydrofracturering
 • Dehydratieprocessen voor gas
 • Winningsprocessen aardgascondensaat
 • Technische beginselen
 • Gaschromatografie
 • Verwijderingsprocessen van gasverontreiniging
 • Fabricageprocessen
 • Brandstof

Vaardigheden

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Aardgasverwerkingssystemen ontwerpen
 • Gaszuiverheid testen
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Uitrusting voor nutsvoorzieningen ontwerpen
 • Technische ontwerpen aanpassen

Optionele kennis en vaardigheden

apparatuur voor de afvoer van gassen bedienen apparatuur voor de afvoer van waterstof bedienen passende beschermende uitrusting dragen gasverbruik voor juiste gasdruk zorgen chemische testprocedures beheren apparatuur voor chemische analyse gebruiken onderhoud van apparatuur verzekeren parameters van productieprocessen optimaliseren chemische monsters testen uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen