Beroep ingenieur gasproductie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Aardgascondensaatscheidingsprocessen
 • Productieprocessen
 • Technische tekeningen
 • Engineeringprocessen
 • Aardgas
 • Industriële techniek
 • Hydrofracturering
 • Dehydratieprocessen voor gas
 • Winningsprocessen aardgascondensaat
 • Technische beginselen
 • Gaschromatografie
 • Verwijderingsprocessen van gasverontreiniging
 • Fabricageprocessen
 • Brandstof

Vaardigheden

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Aardgasverwerkingssystemen ontwerpen
 • Gaszuiverheid testen
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Uitrusting voor nutsvoorzieningen ontwerpen
 • Technische ontwerpen aanpassen

Optionele kennis en vaardigheden

apparatuur voor de afvoer van gassen bedienen apparatuur voor de afvoer van waterstof bedienen passende beschermende uitrusting dragen gasverbruik voor juiste gasdruk zorgen chemische testprocedures beheren apparatuur voor chemische analyse gebruiken onderhoud van apparatuur verzekeren parameters van productieprocessen optimaliseren chemische monsters testen uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep ingenieur gasproductie behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog