Beroep ingenieur gasdistributie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Veiligheidsvereisten voor goederen die via pijpleidingen worden getransporteerd
 • Brandstof
 • Aardgas
 • Technische tekeningen
 • Regelgeving inzake transport via pijpleidingen
 • Soorten pijpleidingen
 • Technische beginselen
 • Gasverbruik
 • Brandstofdistributiesystemen
 • Energie
 • Energiemarkt
 • Engineeringprocessen

Vaardigheden

 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Toezicht houden op activiteiten rond gasdistributie
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

onderhoud van apparatuur verzekeren concepten voor energiebesparing ontwikkelen systeem voor gastransmissie beheren voor juiste gasdruk zorgen gasmarkt verslag uitbrengen over incidenten inzake brandstofdistributie activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen energiedistributieschema's aanpassen fossiele brandstoffen gaszuiverheid testen naleving van gasverdelingsschema's verzekeren gasverdelingsschema's ontwikkelen