Beroep ingenieur energietechnieken

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Ingenieur energietechnieken: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Energie

  Vermogen in de vorm van mechanische, elektrische, thermische, potentiële of andere energie uit chemische of fysische bronnen, die kan worden gebruikt om een fysiek systeem aan te drijven.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Energiemarkt

  De trends en belangrijke drijvende factoren op de energiehandelsmarkt, -methoden en -praktijk, en de identificatie van de belangrijkste belanghebbenden in de energiesector.

Vaardigheden

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteitsstandaarden preventie van verontreiniging richting van zonnepanelen berekenen werkstroomprocessen beheren elektrische ontlading innovatief infrastructuurontwerp promoten gasverbruik brandstof energiebeheer van installaties uitvoeren thermodynamica stoomturbines bedienen verslag uitbrengen over incidenten inzake brandstofdistributie regelgeving inzake transport via pijpleidingen energietechniek tekeningen ontwerpen energiebehoeften vaststellen industriële uitrusting inspecteren voltage afstellen elektriciteitsmarkt energieprestaties van gebouwen elektrotechniek toezicht houden op activiteiten rond elektriciteitsdistributie informatie geven over zonnepanelen toezicht houden op bemanning energieverbruik analyseren ontwerpbeginselen procedures bij verdeling van elektriciteit testen brandstofdistributiesystemen soorten windturbines energieneutraal ontwerp van gebouwen autocad-tekeningen maken problemen oplossen kabelbomen veiligheidsvereisten voor goederen die via pijpleidingen worden getransporteerd fossiele brandstoffen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving experimentele laboratoriumgegevens analyseren gaszuiverheid testen advies geven over systemen voor milieurisicobeheer uitrusting voor afvalverwerking controleren fotovoltaïsche systemen onderhouden afval- en restproducten zonne-energie ondergrondse stroomkabels inspecteren systemen voor elektriciteitsopwekking ontwerpen cad-software veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren warmteoverdrachtprocessen elektrische generatoren controleren strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen energieomzetting gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren elektriciteitsverdelingsschema's ontwikkelen technologieën voor hernieuwbare energie automatiseringsonderdelen ontwerpen milieubewustzijn promoten automatiseringstechnologie informatie geven over windturbines cad-software gebruiken elektriciteitsopwekking coördineren verslag doen van testresultaten zonne-energiesystemen onderhouden blauwdruk tekenen bovengrondse stroomkabels inspecteren gevolgen voor het milieu beoordelen aardgas concepten voor energiebesparing ontwikkelen technische projecten beheren passende beschermende uitrusting dragen onderhoud van apparatuur verzekeren monsters op verontreinigende stoffen testen strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen technische principes onderzoeken uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren toezicht houden op kwaliteitscontroles milieuwetgeving locaties voor faciliteiten inspecteren voor juiste gasdruk zorgen activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen strategieën voor het beheer van niet-gevaarlijk afval ontwikkelen gasmarkt thermische analyse gebruiken bouwkundige systemen inspecteren advies geven over milieusanering elektrische generatoren uitrusting voor nutsvoorzieningen ontwerpen duurzame energie promoten persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken systemen voor kernenergiecentrales controleren elektriciteit wetgeving inzake verontreiniging behoeften van klanten identificeren ontwikkelingen inzake wetgeving volgen elektriciteitsverbruik zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval projectbeheer uitvoeren reageren op stroomvoorzieningstoringen financiële haalbaarheid beoordelen storingen aan apparatuur oplossen advies geven over energie-efficiëntie van verwarmingssystemen toezicht houden op activiteiten rond gasdistributie naleving van gasverdelingsschema's verzekeren soorten pijpleidingen milieutechniek energiedistributieschema's aanpassen technische tekeningen lezen machinebouw elektrische berekeningen maken simulaties uitvoeren thermische uitrusting ontwerpen contacten onderhouden met lokale overheden vloeistofmechanica naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren automatische machines controleren zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving onderdelen voor verwarming, ventilatie, klimaatregeling en koeling gasverdelingsschema's ontwikkelen hydraulica advies geven over afvalbeheer automatische procesbesturing toepassen systeem voor elektriciteitstransmissie beheren besturingselementen van hydraulische machines bedienen resultaten van de analyse documenteren industriële verwarmingssystemen productie van stoomgeneratoren koelmiddelen strategieën voor milieuherstel ontwikkelen systeem voor gastransmissie beheren elektrische apparatuur onderhouden elektrische stroom advies geven over verontreinigingspreventie risicoanalyses uitvoeren trends op de energiemarkt analyseren hoogspanningsmasten veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur onderhoud van geïnstalleerde apparatuur uitvoeren testapparatuur gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep ingenieur energietechnieken behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB