Beroep Ingenieur elektriciteit (hbo)

Een ingenieur elektriciteit houdt zich bezig met het onderzoeken en ontwikkelen van elektrische processen, producten en systemen. Daarnaast bestudeert hij/zij de elektrische aspecten van materialen en geeft hier advies over. Op die manier draagt een ingenieur elektriciteit bij aan de verbetering van processen, producten en systemen. De ingenieur elektriciteit houdt daarbij rekening met tal van factoren als veiligheid, duurzaamheid en eisen die gesteld worden door een bedrijf. Daarnaast houdt een ingenieur elektriciteit zich bezig met de reparatie en het onderhoud van elektrische apparaten en systemen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Ingenieur elektriciteit (hbo): Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken ingenieur elektriciteit (hbo)

  • Onderzoeken en ontwikkelen van elektrische apparaten, componenten en systemen en uitbrengen van advies hierover.
  • Vaststellen van standaarden, procedures en kwaliteitsnormen.
  • Erop toezien dat kwaliteitsnormen worden nageleefd.
  • Leiding geven aan en toezicht houden op de productie en installatie van elektrische producten en systemen.
  • Rekening houden met relevante factoren en gestelde eisen door klant.
  • Het opstellen van analyses en rapporten.
  • Het onderhouden van elektrische apparaten en systemen.
  • Zorgen voor een optimale verdeling van elektriciteit.

Gerelateerde beroepen nutsbedrijven

  • Meewerkend voorman nutsbedrijf
  • Meteropnemer nutsbedrijven
  • Operator energieproductiebedrijf
  • Procesoperator afvalwaterverwerking
  • Procesoperator drinkwaterbehandeling
  • Waterputten boorder

Loopbaanperspectief

Het beroep Ingenieur elektriciteit (hbo) behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB