Beroep ingenieur drainage

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Technische tekeningen
 • Technische beginselen
 • Soorten pijpleidingen
 • Materiaal voor schadeherstel bij overstromingen
 • Hydraulische vloeistof
 • Hydraulica
 • Engineeringprocessen

Vaardigheden

 • Routemogelijkheden voor pijpleidingprojecten analyseren
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Risico op overstromingen vaststellen
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur
 • Milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken
 • Invloed van de eigenschappen van materiaal op de doorstroming van pijpleidingen in aanmerking nemen
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

irrigatiesystemen ontwikkelingen inzake wetgeving volgen strategieën voor preventie van en herstel na overstromingen ontwikkelen hergebruik van water kwaliteitscontrole op pijpleidingen uitvoeren advies geven over verontreinigingspreventie tijdslijnen voor ontwikkelingsprojecten van pijpleidingen opstellen waterregelgeving milieutechniek advies geven over irrigatieprojecten opvolging van dienstverlening met betrekking tot pijpleidingen uitvoeren irrigatiestrategieën ontwikkelen natuurlijke rijkdommen behouden gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen preventie van verontreiniging

Loopbaanperspectief

Het beroep ingenieur drainage behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog