Beroep ingenieur drainage

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Technische tekeningen
 • Technische beginselen
 • Soorten pijpleidingen
 • Materiaal voor schadeherstel bij overstromingen
 • Hydraulische vloeistof
 • Hydraulica
 • Engineeringprocessen

Vaardigheden

 • Routemogelijkheden voor pijpleidingprojecten analyseren
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Risico op overstromingen vaststellen
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur
 • Milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken
 • Invloed van de eigenschappen van materiaal op de doorstroming van pijpleidingen in aanmerking nemen
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

irrigatiesystemen ontwikkelingen inzake wetgeving volgen strategieën voor preventie van en herstel na overstromingen ontwikkelen hergebruik van water kwaliteitscontrole op pijpleidingen uitvoeren advies geven over verontreinigingspreventie tijdslijnen voor ontwikkelingsprojecten van pijpleidingen opstellen waterregelgeving milieutechniek advies geven over irrigatieprojecten opvolging van dienstverlening met betrekking tot pijpleidingen uitvoeren irrigatiestrategieën ontwikkelen natuurlijke rijkdommen behouden gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen preventie van verontreiniging