Beroep ingenieur civiele bouwkunde

Civiele ingenieurs ontwerpen, plannen en ontwikkelen technische en technische specificaties voor infrastructuur- en bouwprojecten. Zij passen technische kennis toe in een breed scala aan projecten, van de bouw van infrastructuur voor transport, woningbouwprojecten en luxe gebouwen, tot de bouw van natuurgebieden. Ze ontwerpen plannen die erop gericht zijn de materialen te optimaliseren en specificaties en toewijzing van middelen te integreren binnen de tijdslimieten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Taken ingenieur civiele bouwkunde

 • Voert berekeningen uit (bijvoorbeeld afmetingen, oppervlakten en lengteprofielen).
 • Het plannen en uitvoeren van veldonderzoek, inspecties en technisch onderzoek naar bijvoorbeeld bodem- en terreincondities, afwatering en het wegennet.
 • Het analyseren van de kenmerken van de projectlocatie en het opstellen van rapportages hierover.
 • Het ontwikkelen en ontwerpen van projectplannen.
 • Het onderzoeken van de financiële haalbaarheid van plannen.
 • Het observeren, analyseren en registreren van projectwerkzaamheden.
 • Bewaken van de naleving van voorschriften en regels.
 • Rapporteren over eventuele problemen en adviseren over en nemen van passende maatregelen.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Metallurg
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied

Kennis

 • Civiele techniek
 • Mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten
 • Technische tekeningen
 • Engineeringprocessen
 • Technische beginselen

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Software voor technisch tekenen gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

kostenbeheer verslag van landmeting voorbereiden grenzen vaststellen adviseren over bouwaangelegenheden geomatica elektrotechniek productieontwikkelingen controleren elektriciteitsopwekking coördineren een team leiden bodemkunde themakaarten maken niet-destructief onderzoek informatie geven over zonnepanelen risicoanalyses uitvoeren houtproducten laboratoriumproeven uitvoeren fabricageprocessen luchtkwaliteit beheren systemen voor kernenergiecentrales controleren procedures voor materiaaltests ontwikkelen softwaretools gebruiken om websitemodellen te maken digitale cartografie toepassen elektrische componenten monteren communiceren over de gevolgen van mijnbouw voor het milieu duurzame energie promoten haalbaarheidsonderzoek uitvoeren automatiseringstechnologie windturbineschoepen testen meteorologische instrumenten bedienen kwaliteit van grondstoffen controleren elektriciteitsverbruik onderzoeksactiviteiten documenteren geologische gegevens verzamelen geologische kaartsecties voorbereiden veiligheidstechniek verontreiniging onderzoeken wiskunde soorten houtmateriaal milieutechniek industriële verwarmingssystemen geologie selectief slopen voorschriften met betrekking tot verboden materialen naleven elektrische berekeningen maken informatie over geologische eigenschappen geven precisie-instrumenten ijken efficiëntieplannen voor logistieke operaties ontwikkelen milieuwetgeving stedelijke planning houtvoorraden beheren biologie machinebouw ontwerpspecificaties opstellen collectorsystemen voor windparken ontwerpen energiebehoeften vaststellen kernenergie autocad-tekeningen maken automatiseringsonderdelen ontwerpen toewijzing van middelen plannen houtchemie elektronische instrumenten kalibreren energiedistributieschema's aanpassen monsters voor analyse verzamelen testgegevens vastleggen preventie van verontreiniging houtverwerkingsprocessen papierchemie onderzoeksmetingen registreren radioactieve besmetting soorten windturbines soorten hout energieneutraal ontwerp van gebouwen thermisch beheer gebruiken advies geven over afvalbeheer prijzen van houtproducten bestuderen zone-indelingscodes adviseren over milieukwesties inzake mijnbouw milieuaudits uitvoeren vervoersmethoden locaties voor faciliteiten inspecteren logistieke gegevensanalysemethoden gebruiken analytische wiskundige berekeningen uitvoeren productieprocessen voor papier informatie geven over windturbines volksgezondheid soorten pulp toezicht houden op bouwprojecten projectbeheer uitvoeren milieubeleid ontwikkelen chemie berekeningen van onderzoeken vergelijken passende beschermende uitrusting dragen bouwproducten energieverbruik analyseren vervoersstudies analyseren technologieën voor hernieuwbare energie rapporten presenteren rehabilitatieplan voor mijnbouw ontwikkelen klanten over houtproducten adviseren veiligheidsstrategieën testen voorafgaand aan landmeting onderzoek uitvoeren topografie advies geven aan technici analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren informeren over overheidsfinanciering vochtigheidsgraad van hout gis-gegevens verzamelen projectbeheer kaartgegevens verzamelen voorschriften inzake stoffen windturbines inspecteren bouwkundige systemen inspecteren houtkwaliteit onderscheiden toezicht houden op kwaliteitscontroles landmetingen uitvoeren strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen gebouwen slopen groene logistiek voorschriften over blootstelling aan besmetting multimodale vervoerslogistiek houtsnijden wetenschappelijke apparatuur ontwerpen gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen technische principes onderzoeken inspectiemethoden cad-software gebruiken vervoersproblemen simuleren impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten landmeetapparatuur afstellen verkeerskunde bescherming tegen straling nucleaire opwerking verkeerstechniek gevolgen voor het milieu beoordelen energietechniek verkeersstromen bestuderen elektrische ontlading industriële uitrusting inspecteren thermodynamica kernreactors onderhouden elektrische generatoren gegevens verzamelen met een gps technische activiteiten plannen elektrische generatoren controleren geochemie landmeetapparatuur bedienen cartografie volksgezondheidsproblemen aanpakken gevolgen voor het milieu beheersen problemen kritisch behandelen advies geven over milieusanering zorgen voor naleving van de milieuwetgeving prestaties van aannemers controleren soorten gevaarlijk afval veiligheidsbeheer toepassen houtmaterialen inspecteren statistische voorspellingen doen gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden bouwmaterialen inspecteren technische projecten beheren vastgoed taxeren meteorologische voorspellingsgegevens controleren veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen wetgeving inzake verontreiniging toezicht houden op personeel waarborgen dat materiaal aan de eisen voldoet verkoopstrategieën stralingsniveau controleren geodesie architecten adviseren naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren planlezen communiceren over kwesties inzake mineralen vloeistofmechanica aerodynamica geofysica fotovoltaïsche systemen onderhouden aan contractspecificaties voldoen geografie logistiek gis-rapporten maken reageren op stroomvoorzieningstoringen meteorologie testprocedures ontwikkelen transportsystemen ontwerpen energie-efficiëntie hout bewerken storingen aan apparatuur oplossen veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit verzoeken van klanten verwerken op basis van reach-verordening nr. 1907/2006 timmerhoutproducten naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren geochemische monsters onderzoeken fotogrammetrie blootstelling aan straling berekenen duurzaamheid van houtmateriaal controleren beheer van luchtverkeer projectbehoeften beoordelen met belanghebbenden onderhandelen onderzoeksberekeningen uitvoeren strategieën voor bescherming tegen straling ontwikkelen budgetten beheren zonne-energie advies geven over bouwmaterialen impact van meteorologische fenomenen op mijnbouwactiviteiten toezicht houden op voormontagewerkzaamheden geologische databases ontwikkelen een computer gebruiken geografische informatiesystemen levenscyclus van hulpbronnen beoordelen problemen oplossen veldwerk uitvoeren adviseren over geologie voor delfstofwinning principes voor bedrijfsbeheer verzamelde onderzoeksgegevens verwerken consumentenbescherming geografische informatiesystemen gebruiken metrologie informatie geven over geothermische warmtepompen windturbines ontwerpen contracten beheren kadastrale kaarten maken ervoor zorgen dat apparatuur gekoeld wordt mechanica projecten over wilde planten en dieren milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen landmeting bouwmethoden slooptechnieken luchtfoto’s bestuderen energiemarkt locaties voor windparken onderzoeken productbeheer plannen milieubeleid adviseren over landgebruik advies geven over verontreinigingspreventie technische rapporten opstellen strategieën voor milieuherstel ontwikkelen reageren op nucleaire noodsituaties verslag doen van testresultaten monstertests uitvoeren wettelijke voorschriften voor stedelijke planning milieu-inspecties uitvoeren opslag van gevaarlijk afval financiële haalbaarheid beoordelen geofysische gegevens interpreteren risico’s op de werkplek identificeren verwerking van gevaarlijk afval strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen strategieën voor het beheer van niet-gevaarlijk afval ontwikkelen milieugegevens analyseren ontwerpbeginselen energiebeheer van installaties uitvoeren geologische tijdsschaal patronen in wegverkeer analyseren blauwdruk tekenen vermogenselektronica energieprestaties van gebouwen