Beroep ingenieur chemische technologie (hbo)

Een ingenieur chemische technologie onderzoekt en adviseert over chemische processen en systemen. Hij of zij richt zich op kwaliteitsbehoud en -verbetering en houdt zich bezig met milieu- en veiligheidstaken. Data uit laboratorium en productieomgevingen worden door een ingenieur chemische technologie geanalyseerd en cijfers en resultaten worden vertaald naar relevante conclusies en actieplannen. Een ingenieur chemische technologie kan bijvoorbeeld werkzaam zijn binnen een uitvoerende rol in een laboratorium, maar ook als project- en/of teammanager. In dat laatste geval is hij of zij verantwoordelijk voor de resultaten van het team en geeft hij leiding aan de teamleden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Taken ingenieur chemische technologie (hbo)

 • Chemisch onderzoek doen in een laboratorium of productieomgeving.
 • Onderzoeken, ontwikkelen en vaststellen van chemische productiemethoden, methoden en kwaliteitsnormen.
 • Erop toezien dat kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.
 • Data analyseren en cijfers en resultaten vertalen naar conclusies en actieplannen.
 • Het uitvoeren van controletesten door bijvoorbeeld variabalen als gewicht, temperatuur en dichtheid te meten.
 • Het inschatten van de productiekosten en hierover overleggen met de directie.
 • Het opstellen van voortgangsrapporten.
 • Leiding geven aan en begeleiden van een team.

Gerelateerde beroepen specialist, technicus

 • Civiel ingenieur (hbo)
 • Geologisch of mineraal technicus
 • Geologisch, meteorologisch technicus
 • Ingenieur computertechniek (hbo)
 • Ingenieur elektrotechniek (hbo)
 • Ingenieur werktuigbouwkunde (hbo)
 • Metaalkundige
 • Milieuvervuilingsspecialist
 • Monsternemer geologische monsters
 • Scheepsbouwkundige
 • Technicus kernenergiecentrale
 • Technicus vliegtuigcommunicatiesystemen