Beroep ingenieur biochemie

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Klinische chemie
 • Hogedrukvloeistofchromatografie
 • Gelpermeatiechromatografie
 • Statistische procesbeheersing
 • Genetica
 • Gaschromatografie
 • Goede productiepraktijken
 • Toxicologie
 • Biologie
 • Technische beginselen
 • Analytische chemie
 • Engineeringprocessen

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Chromatografiesoftware gebruiken
 • Technische principes onderzoeken
 • 2D-schema's interpreteren
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Advies geven over vervuiling door nitraten
 • Opleidingsmateriaal voor biochemische productie ontwerpen
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Chemische testprocedures beheren
 • Technieken toepassen voor statistische analyses
 • Adviseren over productieproblemen
 • 3D-schema's interpreteren
 • Resultaten van de analyse documenteren
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Hogedrukvloeistofchromatografie toepassen
 • Simulaties in het laboratorium uitvoeren
 • Monsters op verontreinigende stoffen testen

Optionele kennis en vaardigheden

processen voor biokatalyse ontwerpen systemen ontwerpen voor de bereiding van farmaceutische producten geneesmiddelenontwikkeling productieprocessen voor voedingsmiddelen ontwikkelen verpakkingsprocessen kwaliteitssystemen voor de productie van farmaceutische producten productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen toxicologische onderzoeken uitvoeren gistingsproces van voedingswaren farmaceutische sector opslag van voedingsmiddelen geneesmiddelen ontwikkelen voedingsmiddelen voedingsmiddelenwetenschap farmaceutisch productieproces beoordelen verpakkingstechniek farmaceutische chemie

Loopbaanperspectief

Het beroep ingenieur biochemie behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog