Beroep ingenieur afvalwater

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Types of pipelines
 • Technical drawings
 • Engineering processes
 • Engineering principles
 • Hydraulic fluid
 • Hydraulics

Vaardigheden

 • Monitor legislation developments
 • Develop sewerage networks
 • Approve engineering design
 • Use technical drawing software
 • Adjust engineering designs
 • Ensure compliance with safety legislation
 • Ensure compliance with environmental legislation
 • Ensure regulatory compliance in pipeline infrastructures
 • Perform scientific research
 • Mitigate environmental impact of pipeline projects

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over verontreinigingspreventie tijdslijnen voor ontwikkelingsprojecten van pijpleidingen opstellen toezien op afvalverwijdering behoeften van een gemeenschap analyseren onderzoeken uitvoeren over routes van pijpleidingen advies geven over milieusanering waterzuiveringsmethoden ontwikkelen toezicht houden op de bouw van rioleringssystemen gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen toezien op behandeling van afvalwater strategieën voor milieuherstel ontwikkelen wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen ecosystemen pijpleidingen inspecteren preventie van verontreiniging waterkwaliteitsparameters meten

Loopbaanperspectief

Het beroep ingenieur afvalwater behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog