Beroep ingenieur afvalwater

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Soorten pijpleidingen
 • Technische tekeningen
 • Engineeringprocessen
 • Technische beginselen
 • Hydraulische vloeistof
 • Hydraulica

Vaardigheden

 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen
 • Rioleringsnetwerken ontwikkelen
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over verontreinigingspreventie tijdslijnen voor ontwikkelingsprojecten van pijpleidingen opstellen toezien op afvalverwijdering behoeften van een gemeenschap analyseren onderzoeken uitvoeren over routes van pijpleidingen advies geven over milieusanering waterzuiveringsmethoden ontwikkelen toezicht houden op de bouw van rioleringssystemen gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen toezien op behandeling van afvalwater strategieën voor milieuherstel ontwikkelen wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen ecosystemen pijpleidingen inspecteren preventie van verontreiniging waterkwaliteitsparameters meten