Beroep ingenieur afvalverwerking

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Eigenschappen van afval
 • Energiemarkt
 • Milieuwetgeving
 • Engineeringprocessen
 • Technische tekeningen
 • Energie
 • Afval- en restproducten
 • Technische beginselen

Vaardigheden

 • Documentatie over afvalinzameling bijhouden
 • Strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Strategieën voor het beheer van niet-gevaarlijk afval ontwikkelen
 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Advies geven over afvalbeheer
 • Gevolgen voor het milieu beoordelen

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over milieusanering uitrusting voor afvalverwerking controleren strategieën voor bescherming tegen straling ontwikkelen testapparatuur gebruiken contacten onderhouden met lokale overheden afvalsoort beoordelen soorten gevaarlijk afval stralingsniveau controleren advies geven over systemen voor milieurisicobeheer radioactieve besmetting ontsmettingstechnieken zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval resultaten van de analyse documenteren wetgeving inzake verontreiniging medewerkers inlichten over bescherming tegen straling naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren verwijdering van radioactieve stoffen controleren strategieën voor milieuherstel ontwikkelen experimentele laboratoriumgegevens analyseren bescherming tegen straling verslag doen van testresultaten advies geven over verontreinigingspreventie risicoanalyses uitvoeren gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren milieubewustzijn promoten monsters op verontreinigende stoffen testen preventie van verontreiniging

Loopbaanperspectief

Het beroep ingenieur afvalverwerking behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog