Beroep industriële kok

Industriële kok: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Voedselallergieën

  De soorten voedselallergieën binnen de sector, welke stoffen allergieën veroorzaken en hoe deze stoffen kunnen worden vervangen of geëlimineerd (indien mogelijk).

 • Opslag van voedingsmiddelen

  De juiste omstandigheden en methoden om voedsel te bewaren om te voorkomen dat het bederft, rekening houdend met vochtigheid, licht, temperatuur en andere omgevingsfactoren.

 • Combinatie van texturen

  De combinatie van texturen voor nieuwe recepten of producten.

 • Functionele eigenschappen van voedingsmiddelen

  Structuur, kwaliteit, voedingswaarde en/of aanvaardbaarheid van een voedingsmiddel. Een functionele eigenschap van een voedingsmiddel wordt bepaald aan de hand van zijn fysische, chemische en/of organoleptische eigenschappen. Voorbeelden van functionele eigenschappen zijn oplosbaarheid, absorptie, waterretentie, schuimvorming, elasticiteit en absorptiecapaciteit voor vetten en vreemde deeltjes.  

 • Smaakcombinaties

  De grote verscheidenheid aan combinaties van aroma’s om nieuwe recepten of producten te ontwikkelen.

Vaardigheden

 • Nieuwe kookmethoden onderzoeken

  Nieuwe kookmethoden beoordelen door onderzoeksactiviteiten te ondernemen om voedseltechnologische processen te ontwikkelen of te verbeteren.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Specificaties van voedingsmiddelen bijhouden

  Bestaande specificaties voor levensmiddelen, zoals recepten, bewaren, beoordelen en evalueren.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Kneden van voedingsmiddelen uitvoeren

  Het uitvoeren van allerlei kneedbewerkingen van grondstoffen, halffabrikaten en levensmiddelen.

 • Voedingsingrediënten mengen

  Ingrediënten combineren, mengen of telen om reagentia te maken of om voedingsmiddelen of dranken te vervaardigen en de analyse te verrichten die daarmee gepaard gaat.

 • Conserveringsbehandelingen toepassen

  Zorg dragen voor de toepassing van gemeenschappelijke behandelingen om de kenmerken van de levensmiddelen te behouden, rekening houdend met hun uiterlijk, geur en smaak.

 • Trends in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie analyseren

  De trends in levensmiddelen die verband houden met de voorkeur van de consument onderzoeken. Voer onderzoek uit naar belangrijke markten, zowel op basis van productsoort en geografie als op basis van technologische verbeteringen in de industrie.

 • Ingrediënten voor voedselproductie toevoegen

  Toe te voegen ingrediënten en de vereiste hoeveelheden volgens het recept en de wijze waarop deze ingrediënten moeten worden toegediend.

 • Bakkerswaren bakken

  Voer alle taken uit voor het bakken, zoals de voorbereiding van de oven en het laden van het product, totdat de gebakken producten eruit worden verwijderd.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Geschikte ingrediënten selecteren

  Geschikte ingrediënten selecteren op basis van hun technologische functie om ideeën uit te voeren. Streven naar een consistente goede kwaliteit van de ingrediënten en deze naar behoren gebruiken om een bevredigend eindproduct te verkrijgen.

 • Nieuwe voedingsingrediënten onderzoeken

  Nieuwe voedingsingrediënten beoordelen via onderzoek om voedingsmiddelen te ontwikkelen of te verbeteren.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Regelgeving inzake brandbare producten toepassen

  Wet- en regelgeving voor de veilige opslag en het veilig gebruik van brandbare stoffen.

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

 • Volgens recept werken

  Het uitvoeren van taken in de voedselbereiding volgens recept of specificatie om de kwaliteit van de ingrediënten te behouden en te zorgen dat het recept accuraat wordt nagebootst. Selecteren van de juiste materialen om het recept te volgen, rekening houdend met de huidige situatie.

 • Voorraad van goederen in productie bijhouden

  Voorraad van goederen bijhouden, ongeacht of het gaat om front-end (bijv. grondstoffen) goederen, intermediaire goederen of back-end (namelijk afgewerkte goederen). Goederen tellen en ze opslaan voor de volgende productie- en distributieactiviteiten.

 • Productiemonsters onderzoeken

  Visueel of handmatig onderzoeken van productiemonsters om eigenschappen als helderheid, zuiverheid, consistentie, vochtigheid en textuur te verifiëren.

 • Mengen van voedselproducten uitvoeren

  Alle soorten mengbewerkingen van grondstoffen, halfafgewerkte producten en levensmiddelen uitvoeren.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Snijapparatuur onderhouden

  Onderhoud van de snijapparatuur (messen, snijders en andere elementen).

 • Keukenapparatuur volgens voorschrift gebruiken

  Een verscheidenheid aan keukeninstrumenten kennen en hanteren. De juiste tool voor het doel en de grondstof kiezen. Producten snijden, schillen en raspen met behulp van messen en/of schil- of snijwerktuigen.

Optionele kennis en vaardigheden

bedreigingen voor ingrediënten geschikte verpakkingen voor voedingsproducten selecteren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie levensmiddelenafval afvoeren eigenschappen van voedselproducten analyseren bij ontvangst zorgen voor esthetiek van voedingsmiddelen voedingsmiddelen etiketteren temperatuur bij de verwerking van meelproducten volgen voedingsmiddelenwetenschap voedingswaarde van voedsel bepalen vleesgelei produceren trends in voedingsproducten volgen gistingsproces van voedingswaren nieuwe recepten creëren verschillende dehydratieprocessen bij groenten en fruit toepassen beginselen van de voedingstechnologie toepassen koelprocessen voor voedingsmiddelen uitvoeren niches in de markt identificeren productielijn voor het inblikken van voedsel industriële ovens onderhouden oorsprong van dieetvetten en oliën monsters etiketteren voedingsmiddelen bestrijken warmtebehandeling toepassen deelnemen aan de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen voedsel- en drankenindustrie creatief voedsel maken temperatuurschalen sensorisch onderzoek uitvoeren nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen kwaliteit van producten op een productielijn controleren homogenisering van voedingsmiddelen culturele gebruiken bij voedselbereiding

Loopbaanperspectief

Het beroep industriële kok behoort tot de beroepsgroep Koks. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20248300  laag
verwachte baanopeningen tot 202410600  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB