Beroep inbedrijfsteller installaties en machines

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Onderhoud en reparatie
 • Procedures voor kwaliteitscontrole
 • Ingebruikstelling van een project
 • Engineeringprocessen
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Veiligheidstechniek

Vaardigheden

 • Naleving van wettelijke eisen garanderen
 • Rapporten presenteren
 • Analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren
 • Testgegevens vastleggen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Testgegevens analyseren
 • Problemen oplossen
 • Materiaal gebruiken voor bouw en reparatie
 • Planlezen
 • Samenwerken met ingenieurs
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Prestaties van energiecentrales testen
 • Meetinstrumenten gebruiken
 • Systeemparameters vergelijken met referentiewaarden
 • Elektronische componenten repareren
 • Zorgen voor de naleving van specificaties

Optionele kennis en vaardigheden

instrumentatiesystemen beheren materiaalkunde ijkverslagen schrijven projectbeheer reparatiegegevens opschrijven grondstoffen valideren aan de hand van adequate uitrusting testapparatuur onderhouden projectbeheer uitvoeren