Beroep inbedrijfsteller installaties en machines

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Onderhoud en reparatie
 • Procedures voor kwaliteitscontrole
 • Ingebruikstelling van een project
 • Engineeringprocessen
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Veiligheidstechniek

Vaardigheden

 • Naleving van wettelijke eisen garanderen
 • Rapporten presenteren
 • Analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren
 • Testgegevens vastleggen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Testgegevens analyseren
 • Problemen oplossen
 • Materiaal gebruiken voor bouw en reparatie
 • Planlezen
 • Samenwerken met ingenieurs
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Prestaties van energiecentrales testen
 • Meetinstrumenten gebruiken
 • Systeemparameters vergelijken met referentiewaarden
 • Elektronische componenten repareren
 • Zorgen voor de naleving van specificaties

Optionele kennis en vaardigheden

instrumentatiesystemen beheren materiaalkunde ijkverslagen schrijven projectbeheer reparatiegegevens opschrijven grondstoffen valideren aan de hand van adequate uitrusting testapparatuur onderhouden projectbeheer uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep inbedrijfsteller installaties en machines behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld