Beroep import-exportmanager zuivelproducten en spijsoliën

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Voorschriften inzake stoffen
 • Embargoregelgeving
 • Regels inzake levensmiddelenhygiëne
 • Zuivel- en eetbare olieproducten
 • Algemene beginselen van de levensmiddelenwetgeving
 • Internationale commerciële transactiebepalingen
 • Internationale in- en uitvoerbepalingen
 • Beginselen inzake uitvoercontrole

Vaardigheden

 • Conflictbeheersing toepassen
 • Bedrijf met veel zorg beheren
 • Verkoopverslagen opstellen
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Distributieactiviteiten leiden
 • Deadlines halen
 • Financiële verslagen bijhouden
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Prestatiemetingen uitvoeren
 • Vertrouwensband opbouwen met personen met verschillende culturele achtergronden
 • Internationale marktprestaties volgen
 • Financiële zakelijke terminologie begrijpen
 • Ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen
 • Verschillende talen spreken
 • Invoer-/uitvoerstrategieën ontwikkelen
 • Commerciële handelsdocumentatie controleren
 • Financieel risicobeheer bij internationale handel uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep import-exportmanager zuivelproducten en spijsoliën behoort tot de beroepsgroep Managers logistiek. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20241300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20242500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog