Beroep import-exportmanager vlees en vleesproducten

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Internationale commerciële transactiebepalingen
 • Beginselen inzake uitvoercontrole
 • Algemene beginselen van de levensmiddelenwetgeving
 • Voorschriften inzake stoffen
 • Vlees en vleesproducten
 • Internationale in- en uitvoerbepalingen
 • Embargoregelgeving
 • Regels inzake levensmiddelenhygiëne

Vaardigheden

 • Vertrouwensband opbouwen met personen met verschillende culturele achtergronden
 • Verschillende talen spreken
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Internationale marktprestaties volgen
 • Deadlines halen
 • Verkoopverslagen opstellen
 • Distributieactiviteiten leiden
 • Financieel risicobeheer bij internationale handel uitvoeren
 • Financiële zakelijke terminologie begrijpen
 • Bedrijf met veel zorg beheren
 • Invoer-/uitvoerstrategieën ontwikkelen
 • Financiële verslagen bijhouden
 • Conflictbeheersing toepassen
 • Ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen
 • Prestatiemetingen uitvoeren
 • Commerciële handelsdocumentatie controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep import-exportmanager vlees en vleesproducten behoort tot de beroepsgroep Managers logistiek. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20241300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20242500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog