Beroep import-exportmanager suiker, chocolade en suikerwerk

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beginselen inzake uitvoercontrole
 • Voorschriften inzake stoffen
 • Algemene beginselen van de levensmiddelenwetgeving
 • Internationale in- en uitvoerbepalingen
 • Regels inzake levensmiddelenhygiëne
 • Suiker-, chocolade- en suikerwerkproducten
 • Internationale commerciële transactiebepalingen
 • Embargoregelgeving

Vaardigheden

 • Financieel risicobeheer bij internationale handel uitvoeren
 • Prestatiemetingen uitvoeren
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Financiële zakelijke terminologie begrijpen
 • Financiële verslagen bijhouden
 • Commerciële handelsdocumentatie controleren
 • Ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen
 • Verschillende talen spreken
 • Vertrouwensband opbouwen met personen met verschillende culturele achtergronden
 • Conflictbeheersing toepassen
 • Invoer-/uitvoerstrategieën ontwikkelen
 • Bedrijf met veel zorg beheren
 • Deadlines halen
 • Internationale marktprestaties volgen
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Distributieactiviteiten leiden
 • Verkoopverslagen opstellen

Loopbaanperspectief

Het beroep import-exportmanager suiker, chocolade en suikerwerk behoort tot de beroepsgroep Managers logistiek. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20241300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20242500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog