Beroep import-exportmanager machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Internationale in- en uitvoerbepalingen
 • Internationale commerciële transactiebepalingen
 • Embargoregelgeving
 • Mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten
 • Beginselen inzake uitvoercontrole

Vaardigheden

 • Conflictbeheersing toepassen
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Prestatiemetingen uitvoeren
 • Financiële verslagen bijhouden
 • Internationale marktprestaties volgen
 • Ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen
 • Verkoopverslagen opstellen
 • Commerciële handelsdocumentatie controleren
 • Bedrijf met veel zorg beheren
 • Financieel risicobeheer bij internationale handel uitvoeren
 • Verschillende talen spreken
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Financiële zakelijke terminologie begrijpen
 • Vertrouwensband opbouwen met personen met verschillende culturele achtergronden
 • Distributieactiviteiten leiden
 • Invoer-/uitvoerstrategieën ontwikkelen
 • Deadlines halen

Loopbaanperspectief

Het beroep import-exportmanager machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw behoort tot de beroepsgroep Managers logistiek. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20241300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20242500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog