Beroep import-exportmanager farmaceutische producten

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Farmaceutische producten
 • Internationale in- en uitvoerbepalingen
 • Beginselen inzake uitvoercontrole
 • Regels inzake levensmiddelenhygiëne
 • Internationale commerciële transactiebepalingen
 • In- en uitvoerbepalingen inzake gevaarlijke chemicaliën
 • Embargoregelgeving
 • Voorschriften inzake stoffen

Vaardigheden

 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Commerciële handelsdocumentatie controleren
 • Prestatiemetingen uitvoeren
 • Verkoopverslagen opstellen
 • Financiële zakelijke terminologie begrijpen
 • Bedrijf met veel zorg beheren
 • Verschillende talen spreken
 • Financieel risicobeheer bij internationale handel uitvoeren
 • Conflictbeheersing toepassen
 • Vertrouwensband opbouwen met personen met verschillende culturele achtergronden
 • Internationale marktprestaties volgen
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen
 • Financiële verslagen bijhouden
 • Deadlines halen
 • Invoer-/uitvoerstrategieën ontwikkelen
 • Distributieactiviteiten leiden

Loopbaanperspectief

Het beroep import-exportmanager farmaceutische producten behoort tot de beroepsgroep Managers logistiek. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20241300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20242500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog