Beroep import-exportmanager chemische producten

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Embargoregelgeving
 • Voorschriften inzake stoffen
 • In- en uitvoerbepalingen inzake gevaarlijke chemicaliën
 • Internationale in- en uitvoerbepalingen
 • Beginselen inzake uitvoercontrole
 • Chemische producten
 • Internationale commerciële transactiebepalingen

Vaardigheden

 • Ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen
 • Internationale marktprestaties volgen
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Prestatiemetingen uitvoeren
 • Deadlines halen
 • Financiële zakelijke terminologie begrijpen
 • Invoer-/uitvoerstrategieën ontwikkelen
 • Commerciële handelsdocumentatie controleren
 • Financieel risicobeheer bij internationale handel uitvoeren
 • Bedrijf met veel zorg beheren
 • Verschillende talen spreken
 • Vertrouwensband opbouwen met personen met verschillende culturele achtergronden
 • Financiële verslagen bijhouden
 • Conflictbeheersing toepassen
 • Verkoopverslagen opstellen
 • Distributieactiviteiten leiden
 • Oplossingen voor problemen creëren