Beroep import-exportmanager chemische producten

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Embargoregelgeving
 • Voorschriften inzake stoffen
 • In- en uitvoerbepalingen inzake gevaarlijke chemicaliën
 • Internationale in- en uitvoerbepalingen
 • Beginselen inzake uitvoercontrole
 • Chemische producten
 • Internationale commerciële transactiebepalingen

Vaardigheden

 • Ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen
 • Internationale marktprestaties volgen
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Prestatiemetingen uitvoeren
 • Deadlines halen
 • Financiële zakelijke terminologie begrijpen
 • Invoer-/uitvoerstrategieën ontwikkelen
 • Commerciële handelsdocumentatie controleren
 • Financieel risicobeheer bij internationale handel uitvoeren
 • Bedrijf met veel zorg beheren
 • Verschillende talen spreken
 • Vertrouwensband opbouwen met personen met verschillende culturele achtergronden
 • Financiële verslagen bijhouden
 • Conflictbeheersing toepassen
 • Verkoopverslagen opstellen
 • Distributieactiviteiten leiden
 • Oplossingen voor problemen creëren

Loopbaanperspectief

Het beroep import-exportmanager chemische producten behoort tot de beroepsgroep Managers logistiek. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20241300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20242500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog