Beroep immunoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Diagnostic immunology techniques
 • Biology
 • Clinical immunology
 • Scientific research methodology
 • Molecular and cellular immunology
 • Laboratory techniques
 • Immunology

Vaardigheden

 • Apply safety procedures in laboratory
 • Apply scientific methods
 • Perform scientific research
 • Maintain laboratory equipment
 • Calibrate laboratory equipment
 • Perform laboratory tests
 • Research immune system malfunctions

Optionele kennis en vaardigheden

protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen onderzoeksvoorstellen schrijven medische microbiologie bijdragen aan de registratie van farmaceutische producten wetenschappelijke verhandelingen schrijven productverbeteringen aanbevelen geneesmiddelen ontwikkelen vaccins ontwikkelen diagnoses stellen voor patiënten met immuundeficiënties interne geneeskunde farmaceutische chemie bloedmonsters analyseren farmaceutische sector wetenschappelijke documentatie archiveren gevolgen voor het milieu beoordelen productie controleren overdraagbare ziekten allergieën strategieën voor de behandeling van patiënten ontwikkelen virologie testgegevens vastleggen lezingen geven assisteren bij klinische proeven wetenschappelijke theorieën ontwikkelen celkweken analyseren

Loopbaanperspectief

Het beroep immunoloog behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog