Beroep immunoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Diagnostische immunologietechnieken
 • Biologie
 • Klinische immunologie
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Moleculaire en cellulaire immunologie
 • Laboratoriumtechnieken
 • Immunologie

Vaardigheden

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Laboratoriumapparaten ijken
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Verkeerde werking van het immuunsysteem onderzoeken

Optionele kennis en vaardigheden

protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen onderzoeksvoorstellen schrijven medische microbiologie bijdragen aan de registratie van farmaceutische producten wetenschappelijke verhandelingen schrijven productverbeteringen aanbevelen geneesmiddelen ontwikkelen vaccins ontwikkelen diagnoses stellen voor patiënten met immuundeficiënties interne geneeskunde farmaceutische chemie bloedmonsters analyseren farmaceutische sector wetenschappelijke documentatie archiveren gevolgen voor het milieu beoordelen productie controleren overdraagbare ziekten allergieën strategieën voor de behandeling van patiënten ontwikkelen virologie testgegevens vastleggen lezingen geven assisteren bij klinische proeven wetenschappelijke theorieën ontwikkelen celkweken analyseren