Beroep illustrator

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Illustrator: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

 • Kunstgeschiedenis

  De geschiedenis van kunst en kunstenaars, de artistieke trends in de loop der eeuwen en hun eigentijdse ontwikkelingen.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Grafisch ontwerp

  De technieken om een visuele voorstelling van ideeën en boodschappen te creëren.

Vaardigheden

 • Referentiemateriaal voor kunstwerken verzamelen

  Monsters verzamelen van de materialen die u denkt te gebruiken in het creatieproces, vooral als het gewenste kunstwerk de tussenkomst van gekwalificeerde werknemers of specifieke productieprocessen vereist.

 • Illustratiebehoeften interpreteren

  Communiceren met klanten, redacteuren en auteurs om hun professionele behoeften te interpreteren en volledig te begrijpen.

 • Overleggen met businessklanten

  Communiceren met klanten van een bedrijf of een zakelijk project om nieuwe ideeën te introduceren, feedback te krijgen en oplossingen te vinden voor problemen.

 • Illustratiestijlen selecteren

  Selecteren van de juiste stijl, het juiste medium en de juiste illustratietechnieken in overeenstemming met de behoeften van het project en de wensen van de klant.

 • Artistiek werk in een context plaatsen

  Het in kaart brengen van invloeden en het plaatsen van uw werk binnen een specifieke trend die een artistiek, esthetisch of filosofisch karakter kan hebben. De ontwikkeling van artistieke trends analyseren, deskundigen in de sector raadplegen, evenementen bijwonen, enz.

 • Overleggen met de redacteur

  De redacteur van een boek, maandblad, tijdschrift of andere publicaties over verwachtingen, vereisten en vorderingen raadplegen.

 • Projecten binnen het budget afwerken

  Ervoor zorgen dat u binnen het budget blijft. Het werk en materiaal aanpassen aan het budget.

 • Werkschema's volgen

  De opeenvolging van activiteiten beheren om binnen de overeengekomen termijnen voltooid werk af te leveren door een werkschema te volgen.

 • Briefings volgen

  De vereisten en verwachtingen interpreteren en daaraan beantwoorden, zoals besproken en overeengekomen met de klanten.

 • Teksten analyseren die moeten worden geïllustreerd

  Te illustreren teksten analyseren; bronnen onderzoeken en controleren.

 • Visuele kwaliteit van het decor verzekeren

  Inspecteren en aanpassen van het decor en de aankleding en ervoor zorgen dat de visuele kwaliteit optimaal is, rekening houdend met beperkingen in tijd, budget en mankracht.

Optionele kennis en vaardigheden

originele tekeningen maken multimediasystemen desktoppublishing schetsen maken geanimeerde verhaallijnen creëren traditionele illustratietechnieken gebruiken onderwijsmiddelen ontwikkelen onderwijsactiviteiten ontwikkelen samenwerken met technisch personeel in artistieke producties 2d-kunstwerken creëren computergraphics ontwerpen educatieve activiteiten rond kunst plannen ict-softwarespecificaties foto's bewerken beeldbewerking uitvoeren digitale illustratietechnieken gebruiken desktoppublishingtechnieken toepassen negatieven bewerken

Loopbaanperspectief

Het beroep illustrator behoort tot de beroepsgroep Grafisch vormgevers en productontwerpers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246000  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20243900  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202410000  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB