Beroep ijker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Elektronica
 • Procedures voor kwaliteitscontrole
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Metrologie
 • Regelgeving inzake elektrische apparaten
 • Normen voor elektronische apparaten

Vaardigheden

 • Planlezen
 • Elektronische eenheden testen
 • Systeemparameters vergelijken met referentiewaarden
 • Elektronische instrumenten kalibreren
 • Analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren
 • Elektrische eigenschappen meten
 • Defecte productiematerialen melden
 • Elektrische schema's interpreteren
 • Meetinstrumenten gebruiken
 • Landmeetapparatuur bedienen
 • Werking van machines volgen
 • Zorgen voor de naleving van specificaties
 • Testresultaten melden aan andere afdelingen
 • Testapparatuur gebruiken
 • Preventieve onderhoudsprocedures voor instrumenten ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

elektrische ontlading instrumentatiesystemen beheren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden benodigde apparatuur onderzoeken ijkverslagen schrijven elektronische systemen onderhouden elektrische apparatuur onderhouden laboratoriumapparaten ijken procedures voor materiaaltests ontwikkelen elektronische eenheden monteren storingen aan apparatuur oplossen ijkprocedures ontwikkelen testapparatuur onderhouden reparatiegegevens opschrijven inspectierapporten schrijven grondstoffen valideren aan de hand van adequate uitrusting industriële software

Loopbaanperspectief

Het beroep ijker behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld