Beroep ict trainer

Trainers in computervaardigheden voeren analyse- en ontwerpprogramma's uit om studenten te trainen in het gebruik van softwarepakketten en informatiesystemen. Ze produceren en actualiseren bestaand trainingsmateriaal (inhoud en methode), leveren effectieve training in de klas, online of informeel, monitoren, evalueren en rapporteren de effectiviteit van de training. Zij onderhouden en actualiseren de expertise op het gebied van gespecialiseerde ICT-onderwerpen en evalueren en rapporteren over de prestaties van studenten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen overig onderwijs

 • Autorij instructeur, motorrij instructeur
 • Docent beeldende kunsten
 • Docent drama
 • Docent IT-vakken
 • Docent muziek, zang
 • Docent Nederlands als tweede taal
 • Docent overige vakgebieden
 • Docent vreemde talen
 • Docent yoga of vergelijkbaar
 • Inspecteur onderwijs
 • Leerkracht speciaal overig onderwijs
 • Leerkracht speciaal voortgezet onderwijs
 • Remedial teacher
 • Rij-examinator
 • Sportleraar

Kennis

 • Pedagogy
 • Training subject expertise

Vaardigheden

 • Create training materials
 • Develop digital educational materials
 • Evaluate training
 • Keep up to date with subject knowledge
 • Plan learning curriculum
 • Give live presentation
 • Apply teaching strategies
 • Create SCORM packages
 • Organise training
 • Design web-based courses

Optionele kennis en vaardigheden

wiziq litmos opleidingsbehoeften identificeren moodle verschillende communicatiekanalen gebruiken taleo opkomende technologieën coachingstijl ontwikkelen behoeften van ict-gebruikers identificeren systemen voor beheer van leeromgevingen onlinetraining leveren onlinemodereertechnieken sakai engrade ict-problemen oplossen cognitieve psychologie leertechnologieën brightspace lams infrastructuur voor e-learning-software instructioneel ontwerpmodel schoology capaciteitenniveau's van medewerkers beoordelen klanten coachen e-learning

Loopbaanperspectief

Het beroep ict trainer behoort tot de beroepsgroep Onderwijskundigen en overige docenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415000  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag