Beroep Trainer computervaardigheden

Trainers in computervaardigheden voeren analyse- en ontwerpprogramma's uit om studenten te trainen in het gebruik van softwarepakketten en informatiesystemen. Ze produceren en actualiseren bestaand trainingsmateriaal (inhoud en methode), leveren effectieve training in de klas, online of informeel, monitoren, evalueren en rapporteren de effectiviteit van de training. Zij onderhouden en actualiseren de expertise op het gebied van gespecialiseerde ICT-onderwerpen en evalueren en rapporteren over de prestaties van studenten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek

Gerelateerde beroepen overig onderwijs

 • Autorij instructeur, motorrij instructeur
 • Docent creatieve vakken
 • Docent drama
 • Docent IT-vakken
 • Docent muziek, zang
 • Docent Nederlands als tweede taal
 • Docent overige vakgebieden
 • Docent vreemde talen
 • Docent yoga of vergelijkbaar
 • Inspecteur onderwijs
 • Leerkracht speciaal overig onderwijs
 • Leerkracht speciaal voortgezet onderwijs
 • Remedial teacher
 • Rij-examinator
 • Sportleraar

Kennis

 • Pedagogie
 • Verregaande kennis van het onderwijsonderwerp

Vaardigheden

 • Trainingsmateriaal creëren
 • Digitale onderwijsmaterialen ontwikkelen
 • Training evalueren
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het vakgebied
 • Leercurriculum plannen
 • Live presentaties geven
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • SCORM-pakketten creëren
 • Trainingen organiseren
 • Webgebaseerde cursussen ontwerpen

Optionele kennis en vaardigheden

wiziq litmos opleidingsbehoeften identificeren moodle verschillende communicatiekanalen gebruiken taleo opkomende technologieën coachingstijl ontwikkelen behoeften van ict-gebruikers identificeren systemen voor beheer van leeromgevingen onlinetraining leveren onlinemodereertechnieken sakai engrade ict-problemen oplossen cognitieve psychologie leertechnologieën brightspace lams infrastructuur voor e-learning-software instructioneel ontwerpmodel schoology capaciteitenniveau's van medewerkers beoordelen klanten coachen e-learning