Beroep ict trainer

Trainers in computervaardigheden voeren analyse- en ontwerpprogramma's uit om studenten te trainen in het gebruik van softwarepakketten en informatiesystemen. Ze produceren en actualiseren bestaand trainingsmateriaal (inhoud en methode), leveren effectieve training in de klas, online of informeel, monitoren, evalueren en rapporteren de effectiviteit van de training. Zij onderhouden en actualiseren de expertise op het gebied van gespecialiseerde ICT-onderwerpen en evalueren en rapporteren over de prestaties van studenten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Ict trainer: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen overig onderwijs

 • Autorij instructeur, motorrij instructeur
 • Docent beeldende kunsten
 • Docent drama
 • Docent IT-vakken
 • Docent muziek, zang
 • Docent Nederlands als tweede taal
 • Docent overige vakgebieden
 • Docent vreemde talen
 • Docent yoga of vergelijkbaar
 • Inspecteur onderwijs
 • Leerkracht speciaal overig onderwijs
 • Leerkracht speciaal voortgezet onderwijs
 • Remedial teacher
 • Rij-examinator
 • Sportleraar

Kennis

 • Pedagogie

  De theorie en de praktijk van het onderwijs, met inbegrip van de verschillende didactische methoden voor de opvoeding van personen of groepen.

 • Verregaande kennis van het onderwijsonderwerp

  Het onderwerp, de inhoud en de methoden van de opleiding, verworven door het verrichten van onderzoek en het volgen van opleidingen.

Vaardigheden

 • Trainingsmateriaal creëren

  Het ontwikkelen en verzamelen van opleidingsmateriaal en -middelen overeenkomstig didactische methoden en opleidingsbehoeften en het gebruik van specifieke soorten media.

 • Digitale onderwijsmaterialen ontwikkelen

  Bronnen en instructiemateriaal (e-learning, educatief video- en audiomateriaal, educatieve prezi) ontwikkelen met behulp van digitale technologieën om inzicht en bewustzijn over te dragen en zo de expertise van de leerlingen te verbeteren.

 • Training evalueren

  Beoordelen hoe de leerresultaten en doelstellingen van de opleiding zijn behaald, de kwaliteit van het onderwijs en transparante feedback geven aan de opleiders en stagiairs.

 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het vakgebied

  Verzamelen van de meest recente informatie over de knowhow die verband houdt met het opleidingsproces.

 • Leercurriculum plannen

  De inhoud, vorm, methoden en technologieën organiseren voor de uitvoering van de tijdens het onderricht opgedane ervaringen, hetgeen leidt tot het behalen van leerresultaten.

 • Live presentaties geven

  Een toespraak of lezing houden waarin een nieuw product, dienst, idee of werkstuk wordt gedemonstreerd en uitgelegd aan een publiek.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • SCORM-pakketten creëren

  Ontwikkelen van educatieve pakketten voor platformen voor e-leren met behulp van de SCORM-standaard (Sharable Content Object Reference Model — SCORM).

 • Trainingen organiseren

  De nodige voorbereidingen treffen om een opleidingssessie te begeleiden. Materiaal, benodigdheden en oefenmateriaal verschaffen. Ervoor zorgen dat de opleiding soepel verloopt.

 • Webgebaseerde cursussen ontwerpen

  Webgebaseerde cursussen en instructiecursussen aanbieden aan de hand van dynamische en statische online-instrumenten om leerresultaten voor het publiek van de cursus mogelijk te maken. De hier gebruikte webtools kunnen betrekking hebben op het streamen van video- en audio-, live-internetuitzendingen, informatieportalen, chatrooms en mededelingenborden.

Optionele kennis en vaardigheden

wiziq litmos opleidingsbehoeften identificeren moodle verschillende communicatiekanalen gebruiken taleo opkomende technologieën coachingstijl ontwikkelen behoeften van ict-gebruikers identificeren systemen voor beheer van leeromgevingen onlinetraining leveren onlinemodereertechnieken sakai engrade ict-problemen oplossen cognitieve psychologie leertechnologieën brightspace lams infrastructuur voor e-learning-software instructioneel ontwerpmodel schoology capaciteitenniveau's van medewerkers beoordelen klanten coachen e-learning

Loopbaanperspectief

Het beroep ict trainer behoort tot de beroepsgroep Onderwijskundigen en overige docenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415000  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB