Beroep ict operations manager

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Innovation processes

Vaardigheden

 • Oversee quality control
 • Manage changes in ICT system
 • Maintain relationship with suppliers
 • Improve business processes
 • Perform project management
 • Use different communication channels
 • Design process
 • Manage staff
 • Use ICT ticketing system
 • Develop ICT workflow
 • Attend to ICT systems quality
 • Manage budgets
 • Define technology strategy
 • Train employees
 • Track key performance indicators

Optionele kennis en vaardigheden

uitbestedingsstrategie technologische activiteiten coördineren voldoen aan wettelijke bepalingen engineeringprocessen organisatorische technieken gebruiken kwaliteitsmodellen voor ict-processen inkoopactiviteiten beheren levenscyclus van systeemontwikkeling softwareonderdeelbibliotheken ict-risicobeheer ten uitvoer brengen insourcestrategie leveranciers van hardwareonderelen crowdsourcing-strategie kosten-batenanalyserapporten verstrekken informatienormen ontwikkelen leveranciers van softwareonderelen personeel aanwerven contracten beheren contractenrecht hardwarecomponenten

Loopbaanperspectief

Het beroep ict operations manager behoort tot de beroepsgroep Managers ICT. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20243400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20244300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog