Beroep ict network engineer

ICT-netwerkingenieurs implementeren, onderhouden en ondersteunen computernetwerken. Zij voeren ook netwerkmodellering, analyse en planning uit. Zij kunnen ook netwerk- en computerbeveiligingsmaatregelen ontwerpen. Zij kunnen hardware en software voor netwerk- en datacommunicatie onderzoeken en aanbevelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Ict network engineer: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen techniek

 • Arbo ingenieur (wo)
 • Baggerspecialist
 • Constructeur
 • Elektrotechnisch ingenieur
 • Hoofd afdeling engineering
 • Hoofd afdeling installatie, reparatie
 • Hoofd afdeling technische dienst
 • Ingenieur (wo), anders
 • Ingenieur autotechniek (wo)
 • Ingenieur chemie, chemische technologie (wo)
 • Ingenieur hydraulica (wo)
 • Ingenieur industrieel ontwerp (wo)
 • Ingenieur Installatietechniek
 • Ingenieur logistieke processen (wo)
 • Ingenieur lucht- en ruimtevaarttechnologie (wo)
 • Ingenieur maritieme techniek (wo)
 • Ingenieur materiaalkunde (wo)
 • Ingenieur meet- en regeltechniek (wo)
 • Ingenieur milieutechnologie (wo)
 • Ingenieur technische bedrijfskunde
 • Ingenieur vliegtuigtechnologie (wo)
 • Ingenieur warmte en koude techniek (wo)
 • Ingenieur weg- en waterbouwkunde (wo)
 • Octrooigemachtigde
 • Planoloog
 • Wachtwerktuigbouwkundig technicus

Kennis

 • Mobiele besturingssystemen

  De kenmerken, beperkingen, architecturen en andere kenmerken van besturingssystemen voor mobiele apparaten, zoals Android of iOS.

 • Computerprogrammering

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's (bijvoorbeeld objectgeorienteerd programmeren, functioneel programmeren) en programmeertalen.

 • Strategie voor informatiebeveiliging

  Het door een onderneming vastgestelde plan waarin de doelstellingen van de informatiebeveiliging en de maatregelen om de risico’s te beperken worden vastgesteld, de controledoelstellingen worden gedefinieerd, en maatstaven en benchmarks worden vastgesteld met inachtneming van de wettelijke, interne en contractuele vereisten.

 • ICT-foutopsporing

  De ICT-instrumenten die worden gebruikt om programma's en softwarecode op fouten te testen, waaronder GNU Debugger (GDB), Intel Debugger (IDB), Microsoft Visual Studio Debugger, Valgrind en WinDbg.

 • ICT-netwerkroutering

  De processen en technieken voor het kiezen van de beste routes binnen een ICT-netwerk waarlangs een pakket kan worden verzonden.

 • Cloudtechnologieën

  De technologieën die toegang tot hardware, software, gegevens en diensten mogelijk maken via servers op afstand en softwarenetwerken, ongeacht hun locatie en architectuur.

 • Analysemethoden voor ICT-prestaties

  De methoden die worden gebruikt om software, ICT-systemen en netwerkprestaties te analyseren en een leidraad bieden voor de onderliggende oorzaken van problemen binnen informatiesystemen. De methoden kunnen resourceknelpunten, applicatietijden, wachttijden en benchmarkresultaten analyseren.

Vaardigheden

 • Hulpmiddelen voor ICT-netwerkdiagnose implementeren

  Softwaretools of -componenten gebruiken die ICT-netwerkparameters, zoals prestaties en doorvoer, bewaken, gegevens en statistieken verstrekken, fouten of knelpunten diagnosticeren en besluitvorming ondersteunen.

 • Beleid voor informatiebeveiliging toepassen

  Het beleid, methoden en voorschriften voor de beveiliging van gegevens en informatie toepassen, teneinde de beginselen van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid te eerbiedigen.

 • Klantenfeedback over toepassingen verzamelen

  Het verzamelen van een antwoord en het analyseren van gegevens van klanten om verzoeken of problemen in kaart te brengen met het oog op betere toepassingen en algemene tevredenheid van de klant.

 • Technische documentatie aanleveren

  Documentatie opstellen voor bestaande en toekomstige producten of diensten, met een beschrijving van hun functionaliteit en samenstelling op een wijze die begrijpelijk is voor een breed publiek zonder technische achtergrond en in overeenstemming met de vastgestelde eisen en normen. Ervoor zorgen dat de documentatie actueel blijft.

 • Geautomatiseerde migratiemethoden ontwikkelen

  Geautomatiseerde overdracht van ICT-informatie tussen opslagtypes, formaten en systemen om menselijke hulpbronnen te besparen door de uitvoering van de taak manueel uit te voeren.

 • Bestaande gegevens migreren

  Methoden voor migratie en omzetting van bestaande gegevens toepassen om gegevens tussen formaten, opslagsystemen of computersystemen over te dragen of om te zetten.

 • Computernetwerk ontwerpen

  ICT-netwerken ontwikkelen en plannen, zoals een ‘wide area netwerk’ en een lokaal netwerk, die computers met behulp van kabel- of draadloze verbindingen met elkaar verbinden en ze in staat stellen gegevens uit te wisselen, en hun capaciteitsvereisten beoordelen.

 • Softwarespecificaties analyseren

  Beoordelen van de specificaties van een te ontwikkelen softwareproduct of -systeem door het identificeren van functionele en niet-functionele eisen, beperkingen en mogelijke sets van gebruikssituaties die de interacties tussen de software en de gebruikers illustreren.

 • Toekomstige behoeften aan ICT-netwerken voorspellen

  Het huidige dataverkeer in kaart brengen en ramen hoe de groei van invloed zal zijn op het ICT-netwerk.

 • Software voor het oplossen van softwarefouten

  Computercode herstellen door de testresultaten te analyseren, de defecten te lokaliseren waardoor de software een onjuist of onverwacht resultaat geeft en deze fouten te verwijderen.

 • Softwareontwerppatronen gebruiken

  Herbruikbare oplossingen en geformaliseerde best practices gebruiken om veel voorkomende ICT-ontwikkelingstaken inzake softwareontwikkeling en -ontwerp op te lossen.

Optionele kennis en vaardigheden

prolog internet of things matlab visual basic haskell eclipse openedge advanced business language scratch javascript functioneel programmeren gebruiken stroomschema creëren c# apache maven hulpmiddelen voor het beheer van softwareconfiguratie php coffeescript managementtechnieken voor ict-problemen salt sas language cobol scala assembly java erlang ios logisch programmeren gebruiken parallelle programmering gebruiken ml software voor geïntegreerde ontwikkelomgevingen objectgeoriënteerd programmeren gebruiken elektronische communicatieapparatuur installeren ruby sap r3 aanpassen aan wijzigingen in technologische ontwikkelingsplannen oplossingen voor problemen creëren softwareprototype ontwikkelen groovy microsoft visual c++ windows phone objective-c staf apl typescript jenkins android python puppet vagrant pascal smalltalk creatieve ideeën ontwikkelen asp.net swift ansible common lisp c++ vbscript kdevelop lisp abap hulpmiddelen voor systeemnetwerkbeheer ajax xcode blackberry r automatisch programmeren gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep ict network engineer behoort tot de beroepsgroep Databank- en netwerkspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247200  laag
verwachte baanopeningen tot 202412200  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB