Beroep ICT-netwerktechnicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

ICT-netwerktechnicus: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • ICT-netwerkroutering

  De processen en technieken voor het kiezen van de beste routes binnen een ICT-netwerk waarlangs een pakket kan worden verzonden.

 • Beveiligingsrisico’s voor ICT-netwerken

  Beveiligingsrisico's van bijvoorbeeld hard- en software, apparaten, interfaces en het beleid met betrekking tot computernetwerken en technieken voor risicobeoordelingen die kunnen worden toegepast om de ernst en de gevolgen van beveiligingsrisico's en noodplannen voor beveiligingsrisico te beoordelen.

 • ICT-netwerkhardware

  De ICT-netwerkapparatuur of computernetwerkapparaten, zoals UPS-systemen, elektrische systemen, netwerkfaciliteiten en gestructureerde bekabelingssystemen.

 • Beperkingen van ICT-netwerkkabels

  De beperkingen, zoals afstandsbeperkingen en weerstand van soorten kabels, zoals glasvezelkabel, coaxkabel en ethernetkabel die worden gebruikt voor het totstandbrengen van netwerken.

Vaardigheden

 • Vereisten voor netwerkbandbreedte analyseren

  De vereisten bestuderen met betrekking tot de transmissiecapaciteit van een ICT-netwerk of ander telecommunicatiesysteem.

 • Signaalversterkers installeren

  Apparaten instellen en configureren die de signaalsterkte van een communicatiekanaal verhogen om een goede ontvangst en weergave op andere plaatsen mogelijk te maken.

 • Leveranciers identificeren

  Potentiële leveranciers identificeren voor verdere onderhandelingen. Rekening houden met aspecten als de kwaliteit van het product, duurzaamheid, lokale herkomst, seizoensgebondenheid en dekking van het gebied. De waarschijnlijkheid beoordelen voor het verkrijgen van voordelige contracten en overeenkomsten.

 • Precisie-instrumenten gebruiken

  Gebruikmaken van elektronische, mechanische, elektrische of optische precisie-instrumenten voor precisiewerk.

 • Capaciteit van ICT-systemen aanpassen

  De omvang van een ICT-systeem wijzigen door extra ICT-systeemcomponenten toe te voegen of opnieuw toe te wijzen, zoals netwerkcomponenten en opslagservers, om te voldoen aan capaciteits- of volumevereisten.

 • Elektronische communicatieapparatuur installeren

  Het opzetten en installeren van digitale en analoge elektronische communicatie. Meer inzicht krijgen in elektronische diagrammen en apparatuurspecificaties.

 • Hulpmiddelen voor ICT-netwerkdiagnose implementeren

  Softwaretools of -componenten gebruiken die ICT-netwerkparameters, zoals prestaties en doorvoer, bewaken, gegevens en statistieken verstrekken, fouten of knelpunten diagnosticeren en besluitvorming ondersteunen.

 • Technische documentatie aanleveren

  Documentatie opstellen voor bestaande en toekomstige producten of diensten, met een beschrijving van hun functionaliteit en samenstelling op een wijze die begrijpelijk is voor een breed publiek zonder technische achtergrond en in overeenstemming met de vastgestelde eisen en normen. Ervoor zorgen dat de documentatie actueel blijft.

 • Internetprotocolconfiguratie onderhouden

  Internet Protocol-configuratie (ipconfig) toepassen om gegevens te verzamelen over de TCP/IP-configuratiewaarden (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) om apparaten en hun IP-adressen te identificeren.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

Optionele kennis en vaardigheden

ict-communicatieprotocollen elektronica solderen ict-foutopsporing beoordelingen van kwetsbaarheden in de beveiliging uitvoeren inkoop van ict-netwerkapparatuur bestaande gegevens migreren telecommunicatieconcepten wetgeving op het gebied van ict-beveiliging ict-systeemprogrammering hulpmiddelen voor systeemnetwerkbeheer principes van elektronische apparatuur cisco

Loopbaanperspectief

Het beroep ICT-netwerktechnicus behoort tot de beroepsgroep Gebruikersondersteuning ICT. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20243300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20247100  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB