Beroep ict capaciteitsplanner

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Ict capaciteitsplanner: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Insourcestrategie

  De planning op hoog niveau voor het intern beheren en optimaliseren van bedrijfsprocessen, meestal om de controle te behouden over kritieke aspecten van het werk.

 • Strategieën voor ict-capaciteitsplanning

  De methoden, technieken en ict-instrumenten die worden gebruikt voor het plannen van de maximale hoeveelheid werk die een organisatie in een bepaalde periode kan uitvoeren, uitgaande van het aantal machines, werknemers en ploegen en rekening houdend met beperkingen zoals kwaliteitsproblemen, vertragingen en materiaalbehandeling.

 • Uitbestedingsstrategie

  De planning op hoog niveau voor het beheer en de optimalisering van de externe dienstverlening van aanbieders ten behoeve van de uitvoering van bedrijfsprocessen.

 • ICT-infrastructuur

  De systeem-, netwerk-, hard- en softwareapplicaties en -componenten, evenals de apparaten en processen die worden gebruikt om ICT-services te ontwikkelen, testen, leveren, bewaken, controleren of ondersteunen.

 • Software voor statistische analysesystemen

  Het specifieke softwaresysteem (SAS) voor geavanceerde analyse, bedrijfsinlichtingen, gegevensbeheer en voorspellende analyses.

 • Crowdsourcing-strategie

  De planning op hoog niveau voor beheer en optimalisering van bedrijfsprocessen, -ideeën of -inhoud door het verzamelen van bijdragen van een grote gemeenschap, met inbegrip van onlinegroepen.

Vaardigheden

 • Resourceplanning uitvoeren

  Een raming maken van de verwachte input in termen van tijd, personeel en financiële middelen die nodig zijn om de projectdoelstellingen te verwezenlijken.

 • Bedrijfsbehoeften analyseren

  De behoeften en verwachtingen van klanten in verband met een product of dienst bestuderen om inconsistenties en mogelijke onenigheden van betrokken belanghebbenden te bepalen en op te lossen.

 • ICT-capaciteit plannen

  Plannen van de hardwarecapaciteit op langere termijn, de ICT-infrastructuur, de informaticamiddelen, de personele middelen en andere aspecten die nodig zijn om aan de veranderende vraag naar ICT-producten en -diensten te voldoen.

 • Naleving van ICT-standaarden van de organisatie garanderen

  Garanderen dat de gebeurtenissen in overeenstemming zijn met de ICT-regels en -procedures die een organisatie heeft beschreven voor haar producten, diensten en oplossingen.

 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken

  Opstellen, samenstellen en communiceren van rapporten, uitgesplitst naar kostenanalyse van het voorstel en de begrotingsplannen van de onderneming. Analyseren van de financiële of sociale kosten en baten van een project of investering over een bepaalde periode.

 • Bedrijfsprocessen verbeteren

  Het optimaliseren van de activiteiten van een organisatie met het oog op efficiëntie. Bestaande zakelijke activiteiten analyseren en aanpassen om nieuwe doelstellingen te formuleren en nieuwe doelstellingen te bereiken.

 • Werklast voorspellen

  De arbeidslast die binnen een bepaalde termijn moet plaatsvinden en de tijd die nodig is om deze taken uit te voeren, voorspellen en bepalen.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Statistische voorspellingen doen

  Een systematisch statistisch onderzoek verrichten van gegevens die representatief zijn voor in het verleden waargenomen gedrag van het systeem, waaronder waarnemingen van nuttige voorspellers buiten het systeem.

 • Financiële statistische verslagen ontwikkelen

  Opstelling van financiële en statistische verslagen op basis van verzamelde gegevens die aan de beheersorganen van een organisatie moeten worden voorgelegd.

 • Zakelijke analyses uitvoeren

  De situatie van een zakelijke activiteit op zichzelf en in relatie tot het concurrerende bedrijfsdomein evalueren, onderzoek uitvoeren, gegevens in de context van de behoeften van de zakelijke activiteit plaatsen en gebieden voor opportuniteiten bepalen.

Optionele kennis en vaardigheden

databaseschema ontwerpen modellering van bedrijfsprocessen mdx programmeren in scripttaal kwaliteitsmodellen voor ict-processen querytaal voor resource description framework ict-systeemimplementatie beheren ontwerpproces linq querytalen projectbeheer uitvoeren oplossingen voor problemen creëren klantenfeedback over toepassingen verzamelen arbeidswetgeving gebruikersdocumentatie bieden ict-beveiligingsstandaarden xquery levenscyclus van systeemontwikkeling sparql ict-systeem beheren ict-adviesdiensten bieden databasediagrammen creëren n1ql cloudtechnologieën ict-audits uitvoeren technologische activiteiten coördineren verschillende communicatiekanalen gebruiken ldap ict-problemen oplossen

Loopbaanperspectief

Het beroep ict capaciteitsplanner behoort tot de beroepsgroep Databank- en netwerkspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247200  laag
verwachte baanopeningen tot 202412200  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB