Beroep Hygiënist, gezondheidsofficier

Een hygiënist spoort infecties op binnen ziekenhuizen of andere ziekenhuisinstellingen, hij probeert ook om deze te voorkomen en te bestrijden. Op basis van een inspectiepreventiebeleid en richtlijnen coördineert en controleert hij allerhande werkzaamheden die infecties moeten verkomen. Hij registreert infectiegevallen. Daarnaast adviseert hij de directie en managers over infecties en het voorkomen hiervan. Een hygiënist signaleert infecties en rapporteert het als er risicovolle situaties zich voordoen. Hij zorgt voor een goede informatiestroom naar diverse stakeholders.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Hygiënist, gezondheidsofficier: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken hygiënist, gezondheidsofficier

 • Opsporen, voorkomen en bestrijden van infecties in ziekenhuizen/andere gezondheidsinstellingen.
 • Coördineren en controleren van werkzaamheden die infecties voorkomen en bestrijden.
 • Registreren van infectiegevallen.
 • Adviseren van directie en managers.
 • Informeren van allerhande stakeholders zoals patiënten en intern personeel. 5. Signaleren van en rapporteren over gevallen van infectie.

Gerelateerde beroepen medisch specialist

 • Anesthesist
 • Bedrijfsarts, keuringsarts
 • Cardioloog
 • Chirurg
 • Gastro-enteroloog
 • Gynaecoloog
 • Huidspecialist
 • Huisarts
 • Klinisch geneticus
 • Manager/directeur overige instelling in de gezondheidszorg
 • Manager/directeur ziekenhuis
 • Medisch specialist, anders
 • Optisch specialist
 • Patholoog
 • Plastisch chirurg
 • Psychiater
 • Radioloog
 • Tandarts, tandarts-chirurg
 • Uroloog

Loopbaanperspectief

Het beroep Hygiënist, gezondheidsofficier behoort tot de beroepsgroep Artsen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202416300  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202414500  laag
verwachte baanopeningen tot 202430700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB